Víziváros parkolóhelyek száma

Lu Beile Béla made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- A vízivárosban hány személygépkocsi parkolóhely áll rendelkezésre?
- Ezzel szemben hány vízivárosi lakós nyújtott be “ingyenes parkolási igényt?”
- Ha az igény meghaladja a tényleges parkolóhely számát akkor milyen intézkedéseket tervez az önkormányzat a hiányának megoldására?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 25.

Üdvözlettel:
Lu Beile Béla

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Uram!

 

2021. március 25-én küldött közérdekű adatkérésére az alábbi tájékoztatást
adom:

 

A Víziváros területén:

-          a parkolóhely férőhelyek száma: 1.884 db,

-          2020-ban kiadott lakossági engedélyek száma: 2.742 db.

 

Az önkormányzat folyamatosan keresi a parkolóházakkal történő
együttműködési lehetőségeket, ilyen például a Millenáris területén
megvalósult park alatti mélygarázs éjszakai használatára vonatkozó
együttműködési megállapodás.

Továbbá jogszabályban biztosított lehetőségeink szerint törekszünk arra,
hogy az új építésű beruházásoknál, vagy az ingatlanon, vagy a földfelszín
alatt érvényesítsük a gépjármű parkolók kialakításának kötelezettségét.

Folyamatosan vizsgáljuk a kizárólag lakók részére fenntartott
parkolóhelyek kialakításának lehetőségét szem előtt tartva, hogy az ne
menjen a parkok, zöldterületek rovására.

Sajnos azonban azt látni kell, hogy érdemi javulást csak a jelenlegi
világjárvánnyá minősített Covid időszak enyhülését követően a fizető
övezetben lévő parkolóhelyek újbóli fizetőssé tétele után az autóforgalom
visszaszorítása tud eredményezni.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail:  [2][email address]

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]