Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre filmcímre lebontva, hogy 2010. január 1-je óta melyik közszolgáltai csatornán, és pontosan mikor (dátum, időpont) vetítettek Vitézy László által készített alkotásokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. május 3.

Üdvözlettel:

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Ahogy azt a május 3-án kelt közadatigénylésemben már jeleztem: kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre filmcímre lebontva, hogy 2010. január 1-je óta melyik közszolgáltai csatornán, és pontosan mikor (dátum, időpont) vetítettek Vitézy László által készített alkotásokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. május 25.

Üdvözlettel:

Gulyás Márton

MTVA Sajtó Osztály, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

2 Melléklet

Tisztelt Gulyás Márton!

 

Hivatkozással a 2020. május 25. napján 9 óra 21 perckor küldött ismételt
adatigénylésére, a 2020. május 18-án kiküldött válaszlevelünket ismételten
megküldjük az Ön részére.

 

Hivatkozással 2020. május 03. napján 23 óra 55 perckor küldött
adatigénylésére tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés terjedelmére, az
igényelt adatok nagy számára tekintettel, továbbá figyelemmel arra, hogy
az adatigénylés teljesítése az MTVA alaptevékenységének ellátásához
szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a kérése
teljesítésére vonatkozó határidőt 15 nappal meghosszabbítottuk.

 

Tekintettel arra, hogy az Ön adatigénylésének teljesítése az MTVA
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár, ezért az adatigénylés teljesítéséért – az
azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – az alábbi
költségtérítést állapítottuk meg.

 

Az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége :
61.600,- Ft melyet 14 munkaóra figyelembevételével és ebből 4.400,- Ft x
14 munkaóra költséggel határoztuk meg. Ezen összegből az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29.§-a (5) bekezdésének c) pontja
alapján levonásba helyeztünk 17.600,- Ft-ot, valamint az Infotv. 29.
§-ának (4) bekezdése alapján további 5.000,- Ft-ot, ekként az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos – Ön által megfizetendő – költségtérítés
összege 39.000,- Ft, azaz harminckilencezer forint.

 

Kérjük, hogy a jelen tájékoztatás kézhezvételét követő 30 (harminc) napon
belül szíveskedjen nyilatkozni arról, hogy az adatigénylését fenntartja-e.
Kérjük, nyilatkozatában szíveskedjen megadni székhelyét és adószámát,
hogy  postafordultával díjbekérőt küldhessünk az Ön részére.

 

A költségtérítés összegét az OTP Banknál vezetett
11794008-20541884-00000000 számú számlaszámra teljesítheti. A könnyebb
beazonosíthatóság érdekében kérjük, hogy a közleményben szíveskedjen
feltüntetni, hogy „közérdekű adatigénylés (2020.V.03.) költségtérítés”.

 

A költségtérítés megfizetése esetén, az adatigénylését – a
meghosszabbított határidőben – teljesítjük.

 

Kérjük szíves visszajelzését arra vonatkozóan, hogy jelen
tájékoztatásunkat megkapta.

 

Tisztelettel:

 

MTVA Sajtó Osztály
Tel.: +36 1 759 5535
[1][email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[2]cid:[email protected]

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MTVA Sajtó Osztály!

Válaszukat köszönettel megkaptam.
Az adatigényléshez szükséges 39,000 Forintot ebben a percben elutaltam a megadott számlaszámra, a kért tárgymegjelöléssel.

Várom a kért adatot.

Üdvözlettel:

Gulyás Márton

Tisztelt MTVA Sajtó Osztály!

Kettő héttel ezelőtt fizettem meg az adatszolgáltatásuk előfeltételeként megjelölt 39,000 Forintos adatigénylési díjat, ennek ellenére a kért adatot a mai napig nem szolgáltatták a részemre.

Az adatigénylésemet továbbra is fent tartom, és amennyiben péntek 12:00-ig nem kapom meg hiánytalanul az igényelt adatokat, úgy az igényem érvényesítését jogi útra fogom terelni.

Üdvözlettel:

Gulyás Márton

MTVA Sajtó Osztály, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

3 Melléklet

Tisztelt Gulyás Márton!

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap képviseletében az Ön
által 2020. május 03. napján 23 óra 55 perckor, a Közönségszolgálat
elektronikus levelezési címre küldött, „Közérdekűadat Közérdekű adat
request – Vitézy László filmjeinek sugárzása a közszolgálati televíziókban
– Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap” tárgyú megkeresésével
kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk.

Ön a fent hivatkozott megkeresését az alábbiak szerint terjesztette elő:

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre filmcímre
lebontva, hogy 2010. január 1-je óta melyik közszolgáltai csatornán, és
pontosan mikor (dátum, időpont) vetítettek Vitézy László által készített
alkotásokat.”

A fentiekben foglalt megkeresése kapcsán a csatolt táblázatban adjuk meg
az Ön által kért adatokat. 

Tájékoztatjuk Önt, hogy az Infotv. 30. § (3) és 31. § (1), (3), továbbá
(5) bekezdése alapján a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban:
Hatóság) bejelentést tehet a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése
érdekében, a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok
megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban bekövetkezett
jogsérelme, vagy annak közvetlen veszélyére hivatkozással.

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adat megismerésére vonatkozó igénye
elutasítása miatt bírósághoz fordulhat. A pert igénye elutasításának
közlésétől számított harminc napon belül kell a Fővárosi Törvényszéken
megindítani a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alappal szemben.

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése miatt az igénylő a Hatóságnál
bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról,
a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét és jelen tájékoztatásom
átvételéről szóló visszajelzését.

Tisztelettel:

 

MTVA Sajtó Osztály
Tel.: +36 1 759 5535
[1][email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[2]cid:[email protected]

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

 

 

From: MTVA Sajtó Osztály <[3][email address]>
Sent: Thursday, May 28, 2020 8:02 PM
To: [4][FOI #14834 email]
Subject: Re: Közérdekűadat Közérdekű adat request - Vitézy László
filmjeinek sugárzása a közszolgálati televíziókban -
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

 

Tisztelt Gulyás Márton!

 

Hivatkozással a 2020. május 25. napján 9 óra 21 perckor küldött ismételt
adatigénylésére, a 2020. május 18-án kiküldött válaszlevelünket ismételten
megküldjük az Ön részére.

 

Hivatkozással 2020. május 03. napján 23 óra 55 perckor küldött
adatigénylésére tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés terjedelmére, az
igényelt adatok nagy számára tekintettel, továbbá figyelemmel arra, hogy
az adatigénylés teljesítése az MTVA alaptevékenységének ellátásához
szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a kérése
teljesítésére vonatkozó határidőt 15 nappal meghosszabbítottuk.

 

Tekintettel arra, hogy az Ön adatigénylésének teljesítése az MTVA
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár, ezért az adatigénylés teljesítéséért – az
azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – az alábbi
költségtérítést állapítottuk meg.

 

Az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége :
61.600,- Ft melyet 14 munkaóra figyelembevételével és ebből 4.400,- Ft x
14 munkaóra költséggel határoztuk meg. Ezen összegből az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29.§-a (5) bekezdésének c) pontja
alapján levonásba helyeztünk 17.600,- Ft-ot, valamint az Infotv. 29.
§-ának (4) bekezdése alapján további 5.000,- Ft-ot, ekként az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos – Ön által megfizetendő – költségtérítés
összege 39.000,- Ft, azaz harminckilencezer forint.

 

Kérjük, hogy a jelen tájékoztatás kézhezvételét követő 30 (harminc) napon
belül szíveskedjen nyilatkozni arról, hogy az adatigénylését fenntartja-e.
Kérjük, nyilatkozatában szíveskedjen megadni székhelyét és adószámát,
hogy  postafordultával díjbekérőt küldhessünk az Ön részére.

 

A költségtérítés összegét az OTP Banknál vezetett
11794008-20541884-00000000 számú számlaszámra teljesítheti. A könnyebb
beazonosíthatóság érdekében kérjük, hogy a közleményben szíveskedjen
feltüntetni, hogy „közérdekű adatigénylés (2020.V.03.) költségtérítés”.

 

A költségtérítés megfizetése esetén, az adatigénylését – a
meghosszabbított határidőben – teljesítjük.

 

Kérjük szíves visszajelzését arra vonatkozóan, hogy jelen
tájékoztatásunkat megkapta.

 

Tisztelettel:

 

MTVA Sajtó Osztály
Tel.: +36 1 759 5535
[5][email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[6]cid:[email protected]

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

 

idézett részek megjelenítése