VIP bankkártya, személygépkocsi és mobiltelefon személyes használata.

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Országos Mentőszolgálat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Adatot arra vonatkozóan, hogy hány munkavállaló rendelkezik úgynevezett VIP bankkártyával. Ezeket a bankkártyákat milyen célra, és milyen összeghatárig (éves) használhatják fel.

Adatot arra vonatkozóan, hogy hány munkavállaló használ magáncélra, az Országos Mentőszolgálat által fenntartott személygépkocsit. Ezeknek a személygépkocsiknak mennyi az éves fenntartási költsége? Az elhasznált üzemanyagot ki fizeti?

Adatot arra vonatkozóan, hogy hány munkavállaló használ magáncélra, az Országos Mentőszolgálat által fizetett mobiltelefont. Ezeknek a mobiltelefonoknak mennyi az éves költsége?

Adatot arra vonatkozóan, hogy van-e olyan személygépkocsi és mobiltelefon, ami az Országos Mentőszolgálat tulajdona, de nem az Országos Mentőszolgálat munkavállalója használja. Ha igen, hány darab, és milyen célból?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. november 16.

Üdvözlettel:

Benkovics József

Benkovics József

Tisztelt Országos Mentőszolgálat!

2012.november 16-án kelt adatigénylésemre a jogszabály értelmében
azonnal, de legkésőbb 2012.december 01-ig válaszolniuk kellett
volna.

Felszólítom önöket, hogy törvényi kötelezettségüknek eleget téve a
kért adatokat mielőbb küldjék el részemre.

Üdvözlettel:

Benkovics József

Országos Mentőszolgálat

1 Attachment

VIP bankkártyák:

Mivel az aktuális kártyák nyilvántartását folyamatosan vezetjük, így a 2012. évre nincsen pontos kimutatás a kártyák számáról. Figyelembe véve a jelenlegi darabszámot (27 db) megállapítható, hogy a 2012. évben is hasonló számú kártya volt intézményünknél.

A legmagasabb készpénzfelvételi limit 150.000.-Ft.

A kártyákat felhasználása: külföldi utazások során (külföldi betegszállítások, őssejt szállítás, szakmai konferenciákon való részvétel)

Mobiltelefonok:

A 2012. évben azon dolgozóink esetén, akik rendelkeztek az intézményünk által biztosított mobiltelefonnal, azoknak a beosztásuk szerint meghatározott keretösszeg erejéig intézményünk fizette a mobiltelefon költségét, az azon felüli költség pedig az illetményből került levonásra. A havi keretösszeg 2012. évben kb. 1.800.000,- Ft volt.
A 2012. évben nem volt olyan mobiltelefon, amely az intézményünk tulajdona volt, de azt nem a dogozónk használta.