Vinod Sekhar és a Külügyminisztérium kapcsolatai

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Külügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi kérdésekre adott válaszokat, illetve a kapcsolódó dokumentációt:

Miért iktatták be Vinod Sekhart és/vagy általa vezetett céget a lélegeztetőgép vásárlási folyamatba?

Mikor és hogyan került először kapcsolatba a minisztérium Vinod Sekharral és/vagy általa vezetett céggel?

Összesen mekkora összeget fizetett a minisztérium Vinod Sekharnak és/vagy általa vezetett cégnek?

Jelenleg kapcsolatban áll-e a minisztérium vagy a malajziai magyar nagykövetség Vinod Sekharral és/vagy általa vezetett céggel?

A 2019. november 15-én megközött magyar-maláj együttműködési megállapodás kapcsán kiadott közleményben szerepel egy maláj gumiipar cég, amely 40 millió dolláros befektetést tervez eszközölni egy kelet-magyarországi településen, ezzel 400 munkahelyet teremtve. Melyik cégről van szó és mi valósult meg ebből a tervből?

Van-e üzleti érdekeltsége, és ha igen, milyen Vinod Sekharnak és/vagy általa vezetett cégnek Magyarországon?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. augusztus 7.

Üdvözlettel:

Tompos Márton

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

2 Attachments

[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Uram!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

2 Attachments

[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Uram!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Köszönöm válaszukat, ugyanakkor sajnálattal olvastam, hogy a feltett hat kérdésből csak háromra érkezett érdemi válasz.

Az első három kérdés esetében nem kaptam válasz, ezért ezek kapcsán újfent szeretnék tájékoztatást kérni. Ennek megkönnyítése érdekében pontosítottam a harmadik kérdést:

1) Miért iktatták be Vinod Sekhart és/vagy általa vezetett céget a lélegeztetőgép vásárlási folyamatba?

2) Mikor és hogyan került először kapcsolatba a minisztérium Vinod Sekharral és/vagy általa vezetett céggel?

3) Összesen mekkora összeget fizetett a minisztérium Vinod Sekharnak és/vagy általa vezetett cégnek a 2020 március és májusa között összesen 5 szerződés keretében végrehajtott lélegeztetőgép vásárlások kapcsán?

Üdvözlettel:

Tompos Márton

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

2 Attachments

 

[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Uram!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése