Villamosan fűthető váltók költségei

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Magyar Államvasutak Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1.
A MÁV Zrt. hány helyen és pontosan hova épített be eddig villamosan fűthető váltókat a sínhálózatba? A válaszban legegyszerűbben GPS koordinátát adjanak meg.

2.
A MÁV Zrt. hány helyen és pontosan hova kíván beépíteni 2020 év során a sínhálózatba villamosan fűthető váltót? A válaszban legegyszerűbben GPS koordinátát adjanak meg.

3.
Az 1-es pontban lévő kérdésben hány millió Ft az üzemeltetés éves költsége országosan?

4.
A 2-es pontban lévő kérdésben mennyi az üzemeltetés költsége humán erőforrással számolva azokon a helyeken ahol még nem rendelkeznek villamosan fűthető váltókkal?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. december 4.

Üdvözlettel:

Szabó Gábor

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

A tárgyban beérkezett megkeresésével kapcsolatban az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy az
adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítjuk.

 

Üdvözlettel:

MÁV Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Tájékoztatjuk, hogy a MÁV Zrt. a megkeresésére adott válaszát az alábbi link használatával tette letölthetővé:

https://download.mav.hu/EsmfoFOXih5HpEcM...

A feltöltött tartalom elérhető az ott szereplő időpontig, 2019. december 30-ig.

Üdvözlettel:
MÁV Zrt.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MÁV Zrt. közadat!

Szíveskedjenek feltölteni a válaszukat az kimittud.atlatszo.hu oldalra, hogy mindenki láthassa.

Üdvözlettel:

Szabó Gábor