Világörökségi hatástanulmány a Városligetről

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az Andrássy út és a Hősök tere 2002-ben vált UNESCO világörökségi helyszínné a korábbi budapesti helyszín kibővítésével. A Városliget ennek védőzónáját képezi. A Világörökség Egyezmény aláírásával a részes állam, jelen esetben Magyarország vállalja az Egyezményben foglaltak betartását, illetve végrehajtását.
Erre hivatkozva kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt a jelentést, hatástanulmányt, ami eleget téve a The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention 172. paragrafusának, beszámol az UNESCO Világörökség Bizottságának a Városligetet a Liget Budapest Projekt keretében érintő változtatásokról.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. június 8.

Üdvözlettel:
Lengyel Zita

office, Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.

Tisztelt Lengyel Zita!

A lentiek szerinti közérdekű adatigénylés teljesítésének összeállítása folyamatban van, azonban figyelemmel arra, hogy az Ön által megküldött kérelem jelentős terjedelmű és nagyszámú adatra vonatkozik, az adatok kiadása hosszabb időt vesz igénybe.
Erre tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a határidőt további 15 nappal, 2016. július 8-ig meghosszabbítjuk.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük.

Tisztelettel,

VÁROSLIGET ZRT.
1386 Budapest, Pf.:910
E-mail: [Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. request email]

idézett részek megjelenítése

office, Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.

Tisztelt Lengyel Zita,

Ön 2016 június 8-án kelt elektronikus levelében közérdekű adatkéréssel fordult a Városliget Zrt-hez, amelyben a következő adatokat kérte ki a szervezettől:
„… kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt a jelentést, hatástanulmányt, ami eleget téve a The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention 172. paragrafusának, beszámol az UNESCO Világörökség Bizottságának a Városligetet a Liget Budapest Projekt keretében érintő változtatásokról.”

Ezzel kapcsolatban tájékoztatom, hogy a Városliget új építési szabályzatát (VÉSZ) a Közgyűlés júniusi ülésén fogadta el, és szakértőink vizsgálják, van-e ennek hatása a csatolt (eredeti) tanulmányra. Ennek eredményeképpen fogjuk szükség esetén a tájékoztatást megadni a Világörökségi Bizottság felé.

Addig is csatolom Önnek az eredeti tanulmányt.

Köszönjük érdeklődését,

Üdvözlettel:

VÁROSLIGET ZRT.
1386 Budapest, Pf.:910
E-mail: [Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. request email]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.!

Az Önök által mai napon kelt válaszlevélben nem található a hivatkozott csatolmány. ("Addig is csatolom Önnek az eredeti tanulmányt.")

Kérem, szíveskedjenek ezt mielőbb pótolni.

Köszönettel:

Lengyel Zita

office, Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Lengyel Zita!

Elnézését kérjük a hibánkért. Mellékeljük a hivatkozott csatolmányt.

Üdvözlettel,

VÁROSLIGET ZRT.
1386 Budapest, Pf.:910
E-mail: [Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. request email]

idézett részek megjelenítése