VI-VII. kerületi ingatlanok

Tompos Márton made this Közérdekűadat request to Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1.) A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. rábízott vagyonában jelenleg szereplő VI. és VII. kerületi ingatlanok, illetve az azok gondnokságával megbízott gazdasági szereplők listáját.

2.) A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. rábízott vagyonából 2014 óta értékesített VI. és VII. kerületi ingatlanok, illetve az azok gondnokságával megbízott gazdasági szereplők listáját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 21.

Üdvözlettel:

Tompos Márton

Info, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Ügyfelünk!

Ügyfélszolgálatunkhoz küldött megkeresését köszönjük. Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük.

Üdvözlettel:

MNV Ügyfélszolgálat

[Leírás: Leírás: cid:[email protected]]

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Budapest 1133, Pozsonyi út. 56.
Telefon: (06 1) 237 4190
Fax: (06 1) 237 4191
E-mail: [Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. request email]<mailto:[Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. request email]>

Ezt az értesítést levelező rendszerünk automatikusan küldte ki Önnek. Kérjük, ne válaszoljon rá!

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. bizalmasan, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak, valamint az MNV Zrt. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatnak megfelelően kezeli. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatunkról a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. honlapján (www.mnvzrt.hu<http://www.mnvzrt.hu>) tájékozódhat.

Ez az üzenet bizalmas információkat tartalmaz, kizárólag a
megnevezett címzettek ismerhetik meg a tartalmát! Az MNV Zrt nem vállal felelősséget az üzenet tartalmáért. Amennyiben nem Ön a címzett, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen bennünket és törölje az üzenetet ! Pr

Info, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

3 Attachments

Tisztelt Tompos Márton!

A 2021. március 21. napján tárgyi ügyben érkezett megkeresésére vonatkozóan, mellékelten megküldjük az MNV Zrt. vonatkozó válaszát.

Tisztelettel:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

1399 Budapest, Pf. 708
Telefon: +36 1 237-4400
Fax: +36 1 237-4100
E-mail: [Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. request email]

idézett részek megjelenítése

Info, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

2 Attachments

Tisztelt Tompos Márton!

Közérdekű adatigénylésére mellékelten küldjük meg az MNV Zrt. válaszát.

Tisztelettel:

MNV Zrt.

1399 Budapest, Pf. 708
Telefon: +36 1 237-4400
Fax: +36 1 237-4100
E-mail: [Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. request email]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MNV Zrt.!

Köszönöm a tájékoztatást és az átküldött anyagokat.
Szeretném pontosítani az adatigénylésemet, mivel úgy vélem, hogy a megküldött táblázatból hiányoznak információk.

Az eredeti kérés két pontjában szereplő " azok gondnokságával megbízott gazdasági szereplők" alatt azokat a vállalkozásokat értem, amelyek az adott ingatlan üzemeltetésével voltak megbízva az MNV által. Ilyen például a KIVING Kft. az Andrássy út 88-90 esetében.

Az első fülőn szereplő "közvetlen kezelés" helyett szeretném kérni azon vállalkozások listáját, akikkel erre a célra szerződést kötöttek. A második fülre pedig azon vállalkozások feltüntetését szeretném kérni, akik az értékesítés előtt legutoljára végezték el ezt a feladatot.

Előre is köszönöm!

Üdvözlettel:

Tompos Márton

Info, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Ügyfelünk!

Ügyfélszolgálatunkhoz küldött megkeresését köszönjük. Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük.

Üdvözlettel:

MNV Ügyfélszolgálat

[Leírás: Leírás: cid:[email protected]]

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Budapest 1133, Pozsonyi út. 56.
Telefon: (06 1) 237 4190
Fax: (06 1) 237 4191
E-mail: [Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. request email]<mailto:[Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. request email]>

Ezt az értesítést levelező rendszerünk automatikusan küldte ki Önnek. Kérjük, ne válaszoljon rá!

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. bizalmasan, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak, valamint az MNV Zrt. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatnak megfelelően kezeli. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatunkról a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. honlapján (www.mnvzrt.hu<http://www.mnvzrt.hu>) tájékozódhat.

Ez az üzenet bizalmas információkat tartalmaz, kizárólag a
megnevezett címzettek ismerhetik meg a tartalmát! Az MNV Zrt nem vállal felelősséget az üzenet tartalmáért. Amennyiben nem Ön a címzett, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen bennünket és törölje az üzenetet ! Pr

Info, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

2 Attachments

Tisztelt Tompos Márton!

 

Alábbi tárgyban érkezett közérdekű adatigénylésére mellékelten küldjük meg
az MNV Zrt. válaszát.

 

Tisztelettel:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

 

1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

Telefon: +36 1 237-4400

Fax: +36 1 237-4100

E-mail: [1][Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. request email]

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Info, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

3 Attachments

Tisztelt Tompos Márton!

 

Közérdekű adatigénylésére vonatkozóan mellékelten megküldjük az MNV Zrt.
válaszát.

 

Tisztelettel:

 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

 

1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

Telefon: +36 1 237-4400

Fax: +36 1 237-4100

E-mail: [1][Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. request email]

 

idézett részek megjelenítése