VI. ker. Nyugati tér 2020. I.n.évi forgalomtechnikai átalakítása ill. karbantartása

A(z) Budapest Közút Zrt. által végrehajtandó, az igénylés kezelésével kapcsolatos belső felülvizsgálatra várakozik.

Horváth Győzőné

Tisztelt Budapest Közút Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a Budapest. VI. ker. Nyugati tér 2020. I. n.évi forgalomtechnikai átalakítására vonatkozó szerződés(eke)t ill. a felüljáró alatti négyszögében a Váci út felől a Teréz körútra balra kanyarodás ívébe eső járdaszigeten elhelyezett elhaladási irányt szabályozó balra kikerülés irányjelző KRESZ tábla 2020. február 24-i ill. március 19-i cseréjére/pótlására vonatkozó megrendelést és az átadás-átvételt igazoló dokumentumokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalra szíveskedjenek feltölteni.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 23.

Üdvözlettel:

Horváth Győzőné

Budapest Közút Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését! Az Ön által küldött levél feldolgozását megkezdtük
és rendszerünkben E/67305460-202103240629-009876/2021 érkeztető számmal
érkeztetve lett.

Ez egy automatikusan generált levél, kérjük ne válaszoljon rá!

Üdvözlettel:

Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cím: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.
Postai cím: 1518 Budapest, Pf.: 86.

Budapest Közút Forgalomtechnika, Budapest Közút Zrt.

Tisztelt Horváth Gyõzõné!

A Társaságunk részére megküldött elektronikus levelére - melyben a VI.
kerület Nyugati téri felüljáró alatt található középszigeten elhelyezett
kikerülési irányt jelzõ táblákról kért tájékoztatást - az alábbi választ
adjuk:

A VI. kerület Nyugati téri felüljáró alatt a Váci út felõl érkezõ két
balra kanyarodó forgalmi sávot burkolati jelek vezetik a forgalomterelõ
sziget bal oldalára. A korábbi balesetek megelõzése érdekében – az
általában csak a két sáv között alkalmazott terelõvonalon túl - a
kanyarodósáv szélét is felfestettük, mely a jobb sávban kanyarodó
jármûvezetõ jobb megvezetését segíti. A szigeten balra mutató „kikerülési
irány” jelzõtábla is mutatja a megfelelõ kerülési irányt. Nyilvántartásunk
szerint a „kikerülési irány” jelzõtáblát 2020. 02.23-i hibabejelentésre
kivitelezõink 02.24-én pótolták. Azóta ezen a helyszínen hibabejelentés
nem volt. Adataink szerint továbbá a jelzett idõszakban nem volt a
középszigeten található kikerülési irányt jelzõ táblákat, vagy az épített
szigetet ideiglenesen módosító forgalomtechnikai terv érvényben, így errõl
tájékoztatást nem tudunk adni.

Kérjük válaszunk megértõ elfogadását.

Tisztelettel,

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.

Forgalomtechnikai Igazgatóság

 

Tel: +36 30 774 1100 |
e-mail: [1][Budapest Közút request email] Web: [2]www.budapestkozut.hu

Székhely: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12. | Postacím: 1518 Pf.: 86.  

P Nyomtatás elõtt gondoljon a környezeti felelõsségünkre!

idézett részek megjelenítése

Horváth Győzőné

Tisztelt Budapest Közút Forgalomtechnika!

Köszönettel vettem válaszukat, amelyben tájékoztattak arról, hogy nyilvántartásuk szerint a „kikerülési irány” jelzõtáblát 2020. 02.23-i hibabejelentésre kivitelezõik 02.24-én pótolták.
Az adatigénylésem alapján kérem szíveskedjenek másolatban megküldeni számomra a kivitelezői munka átadás-átvételi jegyzőkönyvét, vagy átvételi igazolás másolatát, ami alapján a kivitelező által benyújtott számla kifizetésre került.

Üdvözlettel:

Horváth Győzőné

Budapest Közút Forgalomtechnikai Üzemeltetés, Budapest Közút Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Cím,
csatolva küldjük megkeresésére adott válaszunkat.

Üdvözlettel:

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.
Forgalomtechnikai Igazgatóság

e-mail: [Budapest Közút request email] Web: www.budapestkozut.hu
Székhely: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12. | Postacím: 1518 Pf.: 86.

Kérjük, ne válaszoljon erre a levélre.
Ez az üzenet egy csak értesítések küldésére használt e-mail címről érkezett, amely nem fogad beérkező e-maileket.
A kapcsolatfelvételhez használja elérhetőségeink valamelyikét.

Horváth Győzőné

Tisztelt Budapest Közút Forgalomtechnikai Üzemeltetés!

Köszönettel vettem a Nyugati tér felüljáró alatt elhelyezkedő járdasziget KRESZ táblájának (balra kikerülési irányjelző) pótlásáról intézkedő 2020. febr. 24-én kiállított munkalapot. Kérem az eredeti adatkérelmemnek megfelelően sziveskedjenek másolatban megküldeni munkalapon kiírt oszlop+balrakikerülési irányjelző KRESZ tábla raktárból
kiadási bizonylatot ill. a munka átvételt igazoló dokumentumot.

Üdvözlettel:

Horváth Győzőné

Horváth Győzőné

Tisztelt Budapest Közút Forgalomtechnikai Üzemeltetés!

Közérdekű adatigénylésemre 2021. ápr. 22-én megküldött Nyugati téri járdasziget Kikerülési irányjelző (balra) KRESZ tábla és oszlop pótlásáról intézkedő 2020. febr. 24-én kiállított munkalappal kapcsolatban azonnal jeleztem Önök felé, hogy adatigénylésemhez még hiányzik a munkaátvételi igazolás, illetve a KRESZ tábla+oszlop raktár-kiadási bizonylata. Ezek az ISO9001 minőségirányítási rendszer nyilvántartott, azonosításra szolgáló tanúsítvány köteles dokumentumai.

Várom mielőbbi válaszukat, mert több mint 30 napja letelt az előírásos határidő.

Üdvözlettel:

Horváth Győzőné

Horváth Győzőné

Tisztelt Budapest Közút Forgalomtechnikai Üzemeltetés!

Nyugati téri járdasziget Kikerülési irányjelző (balra) KRESZ tábla és oszlop pótlásáról intézkedő 2020. febr. 24-én a 6:30-14:00 szolgálatba állt 6235 számú gépkocsira kiállított munkalapon kiírt 20T002737, 20H006607 számmal jelzett munka átvételét igazoló beleső ellenőri bizonylat másolatát, illetve a Kikerülési iránybalra KRESZ jelzőtábla +oszlop raktár-kiadási bizonylat másolatát előzőleg már többször is kértem megküldeni részemre.. Ezek a dokumentumok ugyanis az ISO9001 minőségirányítási rendszer nyilvántartott, azonosításra szolgáló tanúsítvány köteles dokumentumai..
A többszörösen túllépett adatközlési határidőre tekintettel továbbá kérem szíveskedjenek közölni azt is, hogy mi akadályozta eddig Önöket a kérelmezett adatszolgáltatásban.

Üdvözlettel:

Horváth Győzőné