Vgtv. 39. §. (4a) és (4b) bekezdés szerinti eljárások - vízközmű társulatok

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, közölje,

hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 39. §. (4a) bekezdése alapján hány hatósági ellenőrzést rendelt el,

mely víziközmű-társulatok vonatkozásában rendelt el a hatósági ellenőrzést,

mely víziközmű-társulatok vonatkozásában elrendelt hatósági ellenőrzés keretében kereste meg szakmai ellenőrzés lefolytatatására a vízügyi igazgatási szervet.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a fenti hatósági ellenőrzéseket elrendelő döntését, határozatát (stb.),

jelölje meg, milyen tényállás alapján rendelte el a hatósági ellenőrzést,

elektronikus másolatban küldje meg azon iratokat, amelyekben a fentiek szerint megkereste a vízügyi igazgatási szervet,

valamint a hatósági ellenőrzési eljárást befejező döntését, határozatát, illetve a befejező határozat alapján tett egyéb intézkedéseit, megkereséseit, jelzéseit (stb.)

Közölje továbbá,

hogy a Vgtv. 39. §. (4b) bekezdés alapján mely víziközmű-társulatok vonatkozásában kereste meg cégbíróságot,

illetve intézedett saját hatáskörben a tagok által befizetett hozzájárulások egészének, vagy azok egy részének visszafizetése iránt.

Kérem, hogy a fentiek szerinti cégbírósági megkereséseket, illetve a saját határkörben elrendelt visszafizetési intézkedésekről készült iratokat elektronikus másolatban a részemre küldje meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. június 13.

Üdvözlettel:

Kis Zoltán

Diószegi Andrea, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Attachments

Kis Zoltán részére
adatigénylő
Tisztelt Adatigénylő!
Dr. Ruszthi Zsolt főosztályvezető úr nevében és megbízásából a tárgyi
közérdekű adatigénylésre hivatkozással mellékelten megküldjük a
PE/040/02186-2/2018. számú levelünket szíves tájékoztatás céljából.
Üdvözlettel:

Feladó: Kis Zoltán <[FOI #11280 email]>
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések Pest Megyei Kormányhivatal
adatgazdánál" <[Pest Megyei Kormányhivatal request email]>
Dátum: 2018. 06. 13. 10:18
Tárgy: Közérdekűadat
Közérdekű adat igénylés - Vgtv. 39. §. (4a) és (4b) bekezdés
szerinti eljárások - vízközmű társulatok

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
Kérem, közölje,
hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 39. §. (4a)
bekezdése alapján hány hatósági ellenőrzést rendelt el,
mely víziközmű-társulatok vonatkozásában rendelt el a hatósági
ellenőrzést,
mely víziközmű-társulatok vonatkozásában elrendelt hatósági ellenőrzés
keretében kereste meg szakmai ellenőrzés lefolytatatására a vízügyi
igazgatási szervet.
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a fenti hatósági ellenőrzéseket elrendelő döntését, határozatát (stb.),
jelölje meg, milyen tényállás alapján rendelte el a hatósági ellenőrzést,
elektronikus másolatban küldje meg azon iratokat, amelyekben a fentiek
szerint megkereste a vízügyi igazgatási szervet,
valamint a hatósági ellenőrzési eljárást befejező döntését, határozatát,
illetve a befejező határozat alapján tett egyéb intézkedéseit,
megkereséseit, jelzéseit (stb.)
Közölje továbbá,
hogy a Vgtv. 39. §. (4b) bekezdés alapján mely víziközmű-társulatok
vonatkozásában kereste meg cégbíróságot,
illetve intézedett saját hatáskörben a tagok által befizetett
hozzájárulások egészének, vagy azok egy részének visszafizetése iránt.
Kérem, hogy a fentiek szerinti cégbírósági megkereséseket, illetve a saját
határkörben elrendelt visszafizetési intézkedésekről készült iratokat
elektronikus másolatban a részemre küldje meg.
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
Krem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.
Kelt: 2018. június 13.
Üdvözlettel:
Kis Zoltán
-------------------------------------------------------------------
Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #11280 email]
Ha a(z) Pest Megyei Kormányhivatal nem a(z) [Pest Megyei Kormányhivatal request email] címen fogadja
a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg
nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about