Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szopkó Zita, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Széchenyi István Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az egyetem vezetőségének bruttó alapilletményét, továbbá egyéb juttatásait 2019-2023 közötti időszakban, évenként, az alábbi munkakörök szerinti bontásban: rektor, rektorhelyettesek (egyenként), az egyes kari dékánok, kancellár (ha van).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 8.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

Váginé Varga Zsuzsa, Széchenyi István Egyetem

1 Melléklet

Tisztelt Szopkó Zita!

Hivatkozva alábbi megkeresésére, csatoltan küldöm a határidő
meghosszabbítására vonatkozó levelünket.

üdvözlettel

--

[1]Logo Váginé Varga Zsuzsa
igazgató
Humánerőforrás Igazgatóság
9026 Győr, Egyetem tér 1
+36 96 503 427
+36 30 847 2880
[2][email address]
[3]adress-icon [4]uni.sze.hu

---------- Továbított levél ---------
Feladó: Szopkó Zita <[5][FOI #24856 email]>
Dátum: 2024. máj. 8., Sze, 15:03
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Vezetőségi bérek
Címzett: KözAdat requests at SZE <[6][SZE request email]>

Tisztelt Széchenyi István Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az
egyetem vezetőségének bruttó alapilletményét, továbbá egyéb juttatásait
2019-2023 közötti időszakban, évenként, az alábbi munkakörök szerinti
bontásban: rektor, rektorhelyettesek (egyenként), az egyes kari dékánok,
kancellár (ha van).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a [7]kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse
fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május  8.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[8][FOI #24856 email]

Is [9][SZE request email] the wrong address for Közérdekűadat requests to
Széchenyi István Egyetem? If so, please contact us using this form:
[10]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[11]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://uni.sze.hu/kezdolap
2. mailto:[email address]
4. https://uni.sze.hu/
5. mailto:[email address]
6. mailto:[SZE request email]
7. http://kimittud.atlatszo.hu/
8. mailto:[email address]
9. mailto:[SZE request email]
10. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
11. http://kimittud.hu/help/officers

Váginé Varga Zsuzsa, Széchenyi István Egyetem

1 Melléklet

Tisztelt Szopkó Zita!

Hivatkozva az intézményünkhöz eljuttatott közérdekű adatigénylésére,
csatoltan küldöm a Széchenyi István Egyetem adatszolgáltatását.

üdvözlettel

--

[1]Logo Váginé Varga Zsuzsa
igazgató
Humánerőforrás Igazgatóság
9026 Győr, Egyetem tér 1
+36 96 503 427
+36 30 847 2880
[2][email address]
[3]adress-icon [4]uni.sze.hu

References

Visible links
1. https://uni.sze.hu/kezdolap
2. mailto:[email address]
4. https://uni.sze.hu/

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szopkó Zita, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.