Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szopkó Zita, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Nyíregyházi Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az egyetem vezetőségének bruttó alapilletményét, továbbá egyéb juttatásait 2019-2023 közötti időszakban, évenként, az alábbi munkakörök szerinti bontásban: rektor, rektorhelyettesek (egyenként), az egyes kari dékánok, kancellár (ha van).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 8.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

Rektor, Nyíregyházi Egyetem

Tisztelt Szopkó Zita!
Az Ön által előterjesztett közérdekű adatigénylés teljesítését, annak
összetettségére tekintettel, kérjük 15 nappal meghosszabbítani, hivatkozva
az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29.§ (2) bekezdésére.
Köszönettel és üdvözlettel:
Dr. Szabó György rektor úr megbízásából,  
  
Tóthné Gyurikovits Anett
rektori referens  
Rektori Titkárság  
Nyíregyházi Egyetem   
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. 
Tel: 42/599-400 2018 mellék  
E-mail: [email address]

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Feladó: Szopkó Zita <[FOI #24853 email]>
Elküldve: 2024. május 8., szerda 14:55
Címzett: Rektor <[NYF request email]>
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Vezetőségi bérek
 
Tisztelt Nyíregyházi Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az egyetem
vezetőségének bruttó alapilletményét, továbbá egyéb juttatásait 2019-2023
közötti időszakban, évenként, az alábbi munkakörök szerinti bontásban:
rektor, rektorhelyettesek (egyenként), az egyes kari dékánok, kancellár
(ha van).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május  8.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #24853 email]

Is [NYF request email] the wrong address for Közérdekűadat requests to
Nyíregyházi Egyetem? If so, please contact us using this form:
[1]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[2]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Gondoljon a fákra! Köszönöm, hogy megfontolja az e-mail kinyomtatását!

References

Visible links
1. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
2. http://kimittud.hu/help/officers

Rektor, Nyíregyházi Egyetem

2 Melléklet

Tisztelt Szopkó Zita!
Kérésének eleget téve mellékelten küldöm a vezetőségi bérre vonatkozó
adatszolgáltatásunkat és kísérő levelünket a Nyíregyházi Egyetem
vonatkozásában.
Tisztelettel:
 
Dr. Szabó György rektor úr megbízásából,  
  
Tóthné Gyurikovits Anett
rektori referens  
Rektori Titkárság  
Nyíregyházi Egyetem   
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. 
Tel: 42/599-400 2018 mellék  
E-mail: [email address]

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Feladó: Szopkó Zita <[FOI #24853 email]>
Elküldve: 2024. május 8., szerda 14:55
Címzett: Rektor <[NYF request email]>
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Vezetőségi bérek
 
Tisztelt Nyíregyházi Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az egyetem
vezetőségének bruttó alapilletményét, továbbá egyéb juttatásait 2019-2023
közötti időszakban, évenként, az alábbi munkakörök szerinti bontásban:
rektor, rektorhelyettesek (egyenként), az egyes kari dékánok, kancellár
(ha van).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május  8.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #24853 email]

Is [NYF request email] the wrong address for Közérdekűadat requests to
Nyíregyházi Egyetem? If so, please contact us using this form:
[1]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[2]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Gondoljon a fákra! Köszönöm, hogy megfontolja az e-mail kinyomtatását!

References

Visible links
1. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
2. http://kimittud.hu/help/officers

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szopkó Zita, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.