Vezető beosztású munkavállalók díjazása_GYSEV

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre , hogy hány forint volt a vezető beosztású munkavállalók díjazása 2015 szeptemberében és mennyi volt 2016 márciusában. Valamint azt, hogy hány forint volt a vállalatnál a munkavállalók átlagos díjazása 2015 szeptemberében és mennyi volt 2016 márciusában.

Amennyiben ezek az adatok fent vannak a honlapjukon, az arra mutató linket is küldjék el.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. április 7.

Üdvözlettel:

Vágó Gábor

Fodorné Simon Andrea, Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.

Tisztelt Vágó Gábor Úr!

 

Kövesdi Szilárd vezérigazgató úr nevében tájékoztatom, hogy

·         A GYSEV Zrt. vezető beosztású munkavállalóinak díjazása két évre
visszamenőleg megtalálható a vállalat honlapján:

[1]http://www2.gysev.hu/kozadatok/125

·         A vasúttársaság munkavállalóinak átlagos alapbére

2015. szeptemberében 224.000 Ft/hó,

2016. márciusában 234.900 Ft/hó.

 

Üdvözlettel:

Fodorné Simon Andrea

GYSEV Zrt. / Raaberbahn AG

Vezérigazgatói Iroda

Tel: 0036-99-517101

Fax: 0036-99-517108

 

A jelen levélben kézbesített információ kizárólag a címzettnek szól, és
bizalmas üzleti, illetve személyes adatokat tartalmazhat. Amennyiben nem
Ön a levél címzettje, a levélben található információ felhasználása, vagy
bármilyen módon történő közzététele, másolása vagy megosztása tilos.
Amennyiben jelen levelet tévedésből kapta meg, kérem lépjen kapcsolatba a
levél feladójával és az üzenetet haladéktalanul törölje a számítógépéről! 
A levél feladójának e-mail címe kifejezetten vállalati felhasználásra
szolgál, a Biztonság szervezet – vezetői ellenőrzés céljából – betekinthet
tartalmába, kérem erre a címre magánjellegű küldeményt, reklámanyagot ne
küldjön!

--------------------------------------------------------------------------

Feladó: Vágó Gábor <[2][FOI #6565 email]>
Dátum: 2016. április 7. 18:32:38 CEST
Címzett: Közérdekű adat igénylések GYSEV adatgazdánál <[3][GYSEV request email]>
Tárgy: Közérdekű adat igénylés - Vezető beosztású munkavállalók
díjazása_GYSEV

Tisztelt Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre , hogy
hány forint volt a vezető beosztású munkavállalók díjazása 2015
szeptemberében és mennyi volt 2016 márciusában. Valamint azt, hogy hány
forint volt a vállalatnál a munkavállalók átlagos díjazása 2015
szeptemberében és mennyi volt 2016 márciusában.

Amennyiben ezek az adatok fent vannak a honlapjukon, az arra mutató
linket is küldjék el.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a [4]kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse
fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. április  7.

Üdvözlettel:

Vágó Gábor

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[5][FOI #6565 email]

Ha a(z) Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. nem a(z) [6][GYSEV request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja
ezt meg nekünk:
[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra ([9]kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök
közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www2.gysev.hu/kozadatok/125
2. mailto:[FOI #6565 email]
3. mailto:[GYSEV request email]
4. http://kimittud.atlatszo.hu/
5. mailto:[FOI #6565 email]
6. mailto:[GYSEV request email]
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
8. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
9. http://kimittud.atlatszo.hu/