Vezető beosztású munkavállalók díjazása_Szerencsejáték Zrt

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Szerencsejáték Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

, hogy hány forint volt a vezető beosztású munkavállalók díjazása 2015 szeptemberében és 2016 márciusában. Valamint azt, hogy hány forint volt
a vállalatnál az munkavállalók átlagos díjazása 2015 szeptemberében és 2016 márciusában.

Amennyiben ezek az adatok fent vannak a honlapjukon, az arra mutató linket is küldjék el.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. április 7.

Üdvözlettel:

Szerencsejáték Zrt.

1 AttachmentTisztelt Érdeklődő! 

Hivatkozva a 2016. április 7-én Társaságunknak elektronikus úton küldött
levelére tájékoztatjuk, hogy levelét továbbítottuk az illetékes
szakterület felé válaszadásra.

Üdvözlettel:

Földi Róbert
Ügyfélszolgálati Koordinátor
Kereskedelmi és Játékszervezési Igazgatóság
Ügyfélszolgálati Osztály
[1]e-mail_logo
1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
Tel.: (+36) 1 201-0580
Fax: (+36) 1 224-3412
E-mail: [2][Szerencsejáték Zrt. request email]
[3]www.szerencsejatek.hu

Ez az e-mail üzenet bizalmas információkat tartalmaz, melyek jogosulatlan
másolása, terjesztése, közzététele,
vagy egyéb módon történő felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben nem Ön
a címzett, a címzett kézbesítésért felelős
alkalmazottja vagy megbízottja, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen
bennünket e-mailen, telefonon vagy faxon
és törölje az üzenetet, illetve esetleges másolatait a számítógépes
rendszeréből.

Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!
Please, consider the environment before printing this e-mail!

 
----- Eredeti üzenet -----
Elküldve: csütörtök, április 07, 2016, 18:21
Kitől: [FOI #6555 email]
Kinek: [Szerencsejáték Zrt. request email]
Cc:
Tárgy: Közérdekű adat igénylés - Vezető beosztású munkavállalók
díjazása_Szerencsejáték Zrt

 

Tisztelt Szerencsejáték Zrt.! Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre , hogy hány forint volt a vezető beosztású munkavállalók díjazása 2015 szeptemberében és 2016 márciusában. Valamint azt, hogy hány forint volta vállalatnál az munkavállalók átlagos díjazása 2015 szeptemberében és 2016 márciusában.Amennyiben ezek az adatok fent vannak a honlapjukon, az arra mutató linket is küldjék el.Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.Segítő együttműködését előre is köszönöm.Kelt: 2016. április 7.Üdvözlettel:-------------------------------------------------------------------Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:[FOI #6555 email]Ha a(z) Szerencsejáték Zrt. nem a(z) [Szerencsejáték Zrt. request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact... Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:http://kimittud.atlatszo.hu/help/aboutAm... megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[Szerencsejáték Zrt. request email]
3. http://www.szerencsejatek.hu/

Szerencsejáték Zrt.

Tisztelt Vágó Gábor úr!

 

Hivatkozással Társaságunkhoz 2016. április 7. napján beérkezett Közérdekű
adatigénylésére (az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28.§ (1) bekezdése
alapján), melyben a következő kéréssel élt:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy
hány forint volt a vezető beosztású munkavállalók díjazása 2015
szeptemberében és 2016 márciusában. Valamint azt, hogy hány forint volt a
vállalatnál az munkavállalók átlagos díjazása 2015 szeptemberében és 2016
márciusában.

 

Amennyiben ezek az adatok fent vannak a honlapjukon, az arra mutató linket
is küldjék el.”

 

A fenti kérésre Társaságunkról az alábbi tájékoztatást adjuk:

 

Vezető beosztású munkavállalók (vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettes
munkaköröket betöltők) részére az adott időszakban kifizetett díjazás 2015
szeptemberében: 1.875.000,-Ft/fő/hó  és 2016 márciusában:
2.833.333,-Ft/fő/hó  

A vállalatnál a munkavállalók átlagos díjazása 2015 szeptemberében:
288.765,-Ft/ fő/hó   és 2016 márciusában: 307.828,-Ft fő/hó  .

 

Üdvözlettel:

Szerencsejáték Zrt. Sajtóiroda

 

 

idézett részek megjelenítése