Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a VEKOP-6.1.1.-15-PT1 és VEKOP-6.1.1.-15-RD1 pályázati felhívások tekintetében beérkezett 150db, ill 2 db pályázatból azon pályázatok lent részletezett alapadatait, melyek a következő indikátor tekintetében teljesítést vállaltak:
Újonnan létrehozott, 3-6 évesgyermekek elhelyezését biztosítóférőhelyek száma db PO03  

A pályázatonként igényelt adatok köre:
Pályázattal kapcsolatos adatok
-Pályázat státusza (nyert, nem nyert, még nincs elbírálva)
-Vállalt PO03 indikátor (létesülő új férőhelyek száma)
-Elnyert támogatási összeg
-Projekt teljes támogatható költségvetési összege (önerővel együtt)
-Projekt teljes költségvetési összege (önerővel, nem támogatható tételekkel együtt, ha rendelkezésre áll)
Települési ellátással kapcsolatos adatok (a pályázatokat megalapozó dokumentumokból a kiírás 3.2.5. A rész, d. pont szerint)
-Várható óvodaköteles gyermekek száma a településen
-Férőhelyhiány miatt fel nem vett gyermekek száma
-Önkormányzati óvodai férőhelyek száma a településen
-Magán/egyházi óvodai férőhelyek száma a településen

Amennyiben a települési ellátással kapcsolatos adatok a pályázatok értékeléséhez nem kerültek kigyűjtésre, kérem a fenti feltételnek megfelelő pályázati anyagok teljes megalapozó dokumentumainak eljuttatását részemre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. július 6.

Üdvözlettel:

Jakabfy Tamás

PM - Ügyfélszolgálat (noreply),

1 Melléklet

[cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyminisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
PM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM),

1 Melléklet

PM/13319/2020. – közérdekû adatigénylés

 

Jakabfy Tamás úr részére

[1][FOI #15144 email]

 

 

Tisztelt Jakabfy Tamás Úr!

 

Közérdekû adatigénylésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidõt 15 nappal
meghosszabbítjuk.

 

Üdvözlettel:

[2]Penzugyminiszterium_logo_email  

 

Pénzügyminisztérium

Ügyfélkapcsolati Osztály

[3][email address]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM),

1 Melléklet

PM/13319/2020. – közérdekû adatigénylés

 

Jakabfy Tamás úr részére

[1][FOI #15144 email]

 

 

Tisztelt Jakabfy Tamás Úr!

 

A 2020. július 6-án megküldött közérdekû adatigénylése tekintetében az
alábbiakról tájékoztatom.

 

A VEKOP-6.1.1.-15-PT1 és a VEKOP-6.1.1.-15-RD1 pályázati felhívásokra
benyújtott projektekkel kapcsolatban az összes adat a következõ linken
érhetõ el: [2]https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_p....

  

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel:

 

[3]cid:[email protected]  

Pénzügyminisztérium

Ügyfélkapcsolati Osztály

[4][email address]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Pénzügyminisztérium!

Közérdekű adatigénylésemre küldött válaszukat az alábbi szempontból nem tudom elfogadni:
A válaszul küldött pályázati eredményeket közlő oldalt ismerem, az adatigénylésemben szereplő statisztikai adatok onnan származnak, az adatigénylést éppen az ott nem elérhető adatok miatt adtam be. Ezek:
-az oldalon nem található információ a támogatást nem nyert pályázatokról, tehát a pályázatok zöméről, azaz például a VEKOP-6.1.1.-15-PT1 pályázat esetében 150-ből 116 pályázatról (amelynek csak egy kisebb része vonatkozik óvodaépítésre),
-az oldalon megtalálható, az adatigénylés feltételeinek megfelelő pályázatok esetén a kért adatok nem minden esetben állapíthatók meg (míg a dunakeszi pályázat esetében igen, addig a szigetszentmiklósi esetében nem).

Tisztelettel kérem az adatigénylésem érdemi teljesítését!

Felhívom továbbá figyelmüket az eredeti igénylésemben is jelzett kitételre:
"Amennyiben a települési ellátással kapcsolatos adatok a pályázatok
értékeléséhez nem kerültek kigyûjtésre, kérem a fenti feltételnek
megfelelõ pályázati anyagok teljes megalapozó dokumentumainak eljuttatását részemre."

Üdvözlettel:

Jakabfy Tamás

PM - Ügyfélszolgálat (noreply),

1 Melléklet

[cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyminisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
PM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM),

1 Melléklet

PM/13319/2020- közérdekű adatigénylés

 

 

Jakabfy Tamás úr részére

[1][FOI #15144 email]

 

 

 

Tisztelt Jakabfy Tamás!

 

 

Közérdekű adatigénylésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidőt 15 nappal
meghosszabbítjuk.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

[2]Leírás: Penzugyminiszterium_logo_email  

Pénzügyminisztérium

Ügyfélkapcsolati Osztály

[3][email address]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM),

2 Melléklet

 

PM/13319-1/2020 – közérdekű adatigénylés

 

 

Jakabfy Tamás részére

[1][FOI #15144 email]

 

 

 

 

 

Tisztelt Jakabfy Tamás!

 

 

 

2020.07.29-én megküldött közérdekű adatigénylésével összefüggésben
tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 29. §-a, valamint a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért
megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm.
rendelet alapján adatigénylése teljesítéséért a Pénzügyminisztérium (a
továbbiakban: PM) költségtérítést állapít meg, amelynek összege  564 566
forint.

 

Az Infotv. 29. § (4) bekezdésére figyelemmel jelezzük, hogy az
adatigénylése teljesítése az PM alaptevékenységének ellátásához szükséges
munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. A megállapított
költségtérítés a munkaerő-ráfordítással járó költségeket tartalmazza,
dologi költség nem került megállapításra. A költségtérítés megfizetéséhez
kapcsolódó számla kiállítása céljából – az Infotv. 28. § (2) bekezdése
alapján – kérjük szíveskedjen a csatolt dokumentum szerinti adatait az
[2][email address] e-mail címre megküldeni.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 29. § (4) bekezdése alapján adatigénylését
a költségtérítés megfizetését követően áll módunkban teljesíteni, egyúttal
felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Infotv. 31. § (1) bekezdése alapján a
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében
bírósághoz fordulhat.

 

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

   
[3]Leírás:  
Penzugyminiszterium_logo_email
Pénzügyminisztérium

Közigazgatási Koordinációs és
Ügyfélkapcsolati Osztály

[4][email address]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése