VEKOP-7.3.3.-17-2017-00010- digitális oktatás -ÉBTK

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a

https://tehetsegter.hu/palyazatok/a-digi...

link kapcsán

Vekop 7.3.3 -17-2017-00010 digitális okatatás pályázat Észak Budapesti TAnkerületi Központ (ÉBTK) pályázati anyagát és azok mellékleteit, beszámolóját, illetve a pályázatban kötelező elemként kért pedagógiai programokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. március 14.

Üdvözlettel:

Varga Csilla

PM - Ügyfélszolgálat (noreply),

1 Attachment

[cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyminisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
PM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM),

1 Attachment

 

PM/6313/2020- közérdekű adatigénylés

 

 

Tisztelt  Varga Csilla!

 

 

Közérdekű adatigénylésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidőt 15 nappal
meghosszabbítjuk.

 

Üdvözlettel:

 

 

[1]Penzugyminiszterium_logo_email Pénzügyminisztérium

Ügyfélkapcsolati Osztály

[2][email address]

Tel.: 06 1 795 5010

 
       

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM),

1 Attachment

 

PM/6313/2020 – közérdekű adatigénylés

 

 

 

Varga Csilla

[1][FOI #14588 email]

 

 

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

A 2020. március 14-én megküldött közérdekű adatigénylése tekintetében az
alábbiakról tájékoztatjuk.

 

A VEKOP-7.3.3.-17-2017-00010 projekttel kapcsolatban az összes adat a
következő linken érhető el:
[2]https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_p...

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

 

 

Üdvözlettel:

 

 

[3]Leírás: Penzugyminiszterium_logo_email  

Pénzügyminisztérium

Ügyfélkapcsolati Osztály

[4][email address]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése