Tisztelt Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Társaság által használt valamennyi vegyszer esetében megkötött szerződéseket (ezek hiányában számlákat) 2015-től jelenig.
Számlák esetében nem szükséges az összes számla megküldése, elegendő évenként 2 darab számla megküldése valamennyi vegyszer esetében. A szerződéseket teljes terjedelmükben, azaz mellékletekkel együtt szükséges megküldeni.

Összes vegyszer alatt értendő a Társaság üzemeltetési tevékenységével (pl.: víztermelés, víztisztítás, vízelosztás, - szennyvíz elvezetés, szennyvíztisztítás, stb.) összefüggő vegyszerek. Ha a Társaság üzemeltet laboratóriumot, az ott használt vegyszerekre jelen adatigénylés nem terjed ki.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január 19.

Üdvözlettel:

Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy e-mail-ben érkezett beadványát (ügyfél neve:
Jánosi Erzsébet, ügyfél e-mail címe:
[FOI #10278 email], e-mail tárgya: ****SPAM****
Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Vegyszerek -szerződések, e-mail
érkezés dátuma : 2018.01.06.19 24:27:00 ) érkeztettük. A rendszer által
kiosztott azonosítószám: 88888888201801220000003897. Az ALFÖLDVÍZ
Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. iratkezelő rendszerében használt
érkeztető azonosító: E-ARV-3897/2018

Tisztelettel:

                                                                                            
ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

 

Bakucz Pál, Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

3 Melléklet

 • Attachment

  image001.png

  10K Download

 • Attachment

  Alf ldv z kis r lev l adatk zl s technol giaivegyszerek 20180202.pdf

  189K Download View as HTML

 • Attachment

  Alf ldv z Technol giai vegyszer szerz d sek.z01.zip

  5.0M Download

Tisztelt Jánosi Erzsébet!

 

Hivatkozva Társaságunkhoz küldött 2018. 01. 19-én kelt levelére, csatoltan
megküldöm a kért adatokat.

 

Az adatok 2 db e-mailben érkeznek az Ön részére. A két tömörített
állományt másolja egy közös könyvtárba és csomagolja ki a file-t.  

 

 

Tisztelettel:

 

Bakucz Pál

osztályvezető

Készletgazdálkodási Osztály

5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.

Tel:  06 66/ 523-200 (32113)

Fax: 06 66/ 523-221

Mobil: +36 (30) 421 61 70

e-mail: [1][email address]

web: [2]www.alfoldviz.hu

[3]cid:[email protected]

 

References

Visible links
1. blocked::mailto:[email address] mailto:[email address]
mailto:[email address]
2. blocked::http://www.alfoldviz.hu/
file:///tmp/blocked::http:/www.alfoldviz.hu/

Bakucz Pál, Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

2 Melléklet

 • Attachment

  image001.png

  10K Download

 • Attachment

  Alf ldv z Technol giai vegyszer szerz d sek.zip

  3.3M Download

Tisztelt Jánosi Erzsébet!

 

Csatoltan küldöm az adat közlés 2. részét.

 

Tisztelettel:

 

Bakucz Pál

osztályvezető

Készletgazdálkodási Osztály

5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.

Tel:  06 66/ 523-200 (32113)

Fax: 06 66/ 523-221

Mobil: +36 (30) 421 61 70

e-mail: [1][email address]

web: [2]www.alfoldviz.hu

[3]cid:[email protected]

 

References

Visible links
1. blocked::mailto:[email address] mailto:[email address]
mailto:[email address]
2. blocked::http://www.alfoldviz.hu/
file:///tmp/blocked::http:/www.alfoldviz.hu/

Tisztelt Bakucz Pál!

A csatolt dokumentumot nem sikerült megnyitni.

Kérném a dokumentum újbóli megküldését, esetleg valamilyen más formátumban. Esetlegesen a wetrandfer felületén keresztül.

Előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Jánosi Erzsébet

Bakucz Pál, Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

1 Melléklet

 • Attachment

  Alf ldv z k z rdek adatk zl s technol giai vegyszerek 1 r sz 20180202.pdf

  5.4M Download View as HTML

Tisztelt Jánosi Erzsébet!

Ismételten megküldöm az Ön részére a kért adatokat.
Ezúttal is 2 db e-mailt küldök, de pdf formátumot csatolok a levelekhez.
A két melléklet önállóan megnyitható, de a két levél melléklete együttesen tartalmazza a megküldött információkat.

Ez a levél tartalmazza az adatközlés 1. részét.

üdvözlettel:

Bakucz Pál
osztályvezető
Készletgazdálkodási Osztály
5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Tel: 06 66/ 523-200 (32113)
Fax: 06 66/ 523-221
Mobil: +36 (30) 421 61 70
e-mail: [email address]
web: www.alfoldviz.hu

idézett részek megjelenítése

Bakucz Pál, Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

1 Melléklet

 • Attachment

  Alf ldv z k z rdek adatk zl s technol giai vegyszerek 2 r sz 20180202.pdf

  4.1M Download View as HTML

Tisztelt Jánosi Erzsébet!

Ismételten megküldöm az Ön részére a kért adatokat.
Ezúttal is 2 db e-mailt küldök, de pdf formátumot csatolok a levelekhez.
A két melléklet önállóan megnyitható, de a két levél melléklete együttesen tartalmazza a megküldött információkat.

Ez a levél tartalmazza az adatközlés 2. részét.

üdvözlettel:

Bakucz Pál
osztályvezető
Készletgazdálkodási Osztály
5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Tel: 06 66/ 523-200 (32113)
Fax: 06 66/ 523-221
Mobil: +36 (30) 421 61 70
e-mail: [email address]
web: www.alfoldviz.hu

idézett részek megjelenítése