Védőfelszerelések beszerzése

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Belügyminisztérium Operatív Törzs!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, pontosan hogyan zajlik az állam részéről az egészségügyi védőfelszerelések beszerzésének menete a koronavírus elleni védekezés során.
- Mely szerv, mi alapján és kinek adja le a rendelést a védőfelszerelésekre vonatkozóan?
- A többnyire Kínából beszerzett árut kinek a költségén hozzák az országba (repülővel, vasúton, kamionokkal)?
- 2020.04.30-ig mekkora összeget fordított az állam és milyen forrásból csak a szállításra?
- Miért szerepelnek különböző (nem állami) magyarországi cégek nevei az állami szállítmányok dobozain? Az ő szerepük mi a folyamatban?
- Kik veszik át a reptéren, vasútállomáson stb. a szállítmányokat és ezek hova kerülnek első körben? Kik és milyen összegért szállították ki 2020.04.30-ig az állam által beszerzett védőfelszereléseket az egészségügyi intézményekbe?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. május 3.

Üdvözlettel:

Katus Eszter
Átlátszó.hu

Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály (BM), Belügyminisztérium Operatív Törzs

1 Attachment

Tisztelt Címzett!

 

Mellékelten küldöm Belügyminisztérium tájékoztatóját a 2020. május 3-án
benyújtott közérdekű adat megismerésére vonatkozó igényére.

 

Üdvözlettel.

BM Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály

1051.Bp. József A. u. 2-4. IV/463.

BM: 13-296

Város: 441-1254

E-mail cím: [email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály (BM), Belügyminisztérium Operatív Törzs

1 Attachment

 

idézett részek megjelenítése

Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály (BM), Belügyminisztérium Operatív Törzs

1 Attachment

 

Tisztelt Katus Eszter Asszony !

 

Mellékelten megküldöm a közérdekű adatigényére a Belügyminisztérium
válasziratát.

 

Üdvözlettel:

 

BM Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály

 

idézett részek megjelenítése