Védő kirendelő határozatok a XIX. kerületi Rendőrkapitányságon 2016-ban

Az igénylést elutasította a(z) Budapest XIX. kerületi Rendőrkapitányság.

Tisztelt Budapest XIX. kerületi Rendőrkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2016. évre vonatkozóan az alábbi adatokat:
1. Hány védő kirendelő határozat történt a XIX. kerületi Rendőrkapitányságon 2016-ban?
2. Összesen hány ügyvédet vagy ügyvédi irodát rendelt ki a XIX. kerületi Rendőrkapitányság 2016-ban?
3. Hány esetben rendelték ki a legtöbbször kirendelt ügyvédet vagy ügyvédi irodát a XIX. kerületi Rendőrkapitányságon 2016-ban?
4. Hány esetben rendelték ki a második legtöbbször kirendelt ügyvédet vagy ügyvédi irodát a XIX. kerületi Rendőrkapitányságon 2016-ban?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. november 23.

Üdvözlettel:
Dankó József

Oláhné Máthé Éva Judit, Budapest XIX. kerületi Rendőrkapitányság

1 Attachment

 

 

Oláhné Máthé Éva r. őrnagy

BRFK XIX. kerületi Rendőrkapitányság

hivatalvezető

06/1-292-9274

 

From: [email address] [mailto:[email address]]
Sent: Thursday, December 7, 2017 10:08 AM
To: Oláhné Máthé Éva Judit <[email address]>
Subject: Message from KMBT_223_Igrend

 

 

Oláhné Máthé Éva Judit, Budapest XIX. kerületi Rendőrkapitányság

1 Attachment

 

 

Oláhné Máthé Éva r. őrnagy

BRFK XIX. kerületi Rendőrkapitányság

hivatalvezető

06/1-292-9274