Védettségi igazolványok BFK

Erdélyi Katalin made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros Kormányhivatala

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a 60/2021 (II.12.) kormányrendelet értelmében kibocsátott védettségi igazolványok elkészítésére/gyártására kötött szerződést minden mellékletével együtt.

Kérem továbbá, hogy szíveskedjenek megküldeni részemre az alábbi adatokat:
- hány darab védettségi igazolványt rendeltek a gyártótól
- hány darabot gyártottak le eddig
- hány darabot küldtek ki eddig az állampolgároknak
- mennyibe kerül 1 darab védettségi igazolvány gyártása
- mely cég gyártja a védettségi igazolványokat

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. április 9.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

közérdekű adatigénylés, Budapest Főváros Kormányhivatala

1 Attachment

Tisztelt Erdélyi Katalin!
A 2021. április 9. napján, a védettségi igazolványokra vonatkozóan
érkezett közérdekű adatigénylésére hivatkozva mellékelten megküldöm
Budapest Főváros Kormányhivatala BP/0010/00115-2/2021. iktatószámú
levelét.
Tisztelettel:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közérdekű adatszolgáltatás
Cím: 1139 Budapest, Teve u. 1/a-c.
E-mail: [email address]
Honlap: [1]http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest...

References

Visible links
1. http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest...

közérdekű adatigénylés, Budapest Főváros Kormányhivatala

1 Attachment

Tisztelt Erdélyi Katalin!
Mellékelten megküldöm Budapest Főváros Kormányhivatala válaszlevelét.
Tisztelettel:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közérdekű adatszolgáltatás
Cím: 1139 Budapest, Teve u. 1/a-c.
E-mail: [email address]
Honlap: [1]http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest...
>>> közérdekű adatigénylés 2021. 04. 22. 8:33 >>>
Tisztelt Erdélyi Katalin!
A 2021. április 9. napján, a védettségi igazolványokra vonatkozóan
érkezett közérdekű adatigénylésére hivatkozva mellékelten megküldöm
Budapest Főváros Kormányhivatala BP/0010/00115-2/2021. iktatószámú
levelét.
Tisztelettel:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közérdekű adatszolgáltatás
Cím: 1139 Budapest, Teve u. 1/a-c.
E-mail: [email address]
Honlap: [2]http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest...

References

Visible links
1. http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest...
2. http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest...

Tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatala!

Köszönöm szépen a választ.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin