Tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a 60/2021 (II.12.) kormányrendelet értelmében kibocsátott védettségi igazolványok elkészítésére/gyártására kötött szerződést minden mellékletével együtt.

Kérem továbbá, hogy szíveskedjenek megküldeni részemre az alábbi adatokat:
- hány darab védettségi igazolványt rendeltek a gyártótól
- hány darabot gyártottak le eddig
- hány darabot küldtek ki eddig az állampolgároknak
- mennyibe kerül 1 darab védettségi igazolvány gyártása
- mely cég gyártja a védettségi igazolványokat

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. április 9.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

közérdekű adatigénylés, Budapest Főváros Kormányhivatala

1 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!
A 2021. április 9. napján, a védettségi igazolványokra vonatkozóan
érkezett közérdekű adatigénylésére hivatkozva mellékelten megküldöm
Budapest Főváros Kormányhivatala BP/0010/00115-2/2021. iktatószámú
levelét.
Tisztelettel:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közérdekű adatszolgáltatás
Cím: 1139 Budapest, Teve u. 1/a-c.
E-mail: [email address]
Honlap: [1]http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest...

References

Visible links
1. http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest...

közérdekű adatigénylés, Budapest Főváros Kormányhivatala

1 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!
Mellékelten megküldöm Budapest Főváros Kormányhivatala válaszlevelét.
Tisztelettel:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közérdekű adatszolgáltatás
Cím: 1139 Budapest, Teve u. 1/a-c.
E-mail: [email address]
Honlap: [1]http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest...
>>> közérdekű adatigénylés 2021. 04. 22. 8:33 >>>
Tisztelt Erdélyi Katalin!
A 2021. április 9. napján, a védettségi igazolványokra vonatkozóan
érkezett közérdekű adatigénylésére hivatkozva mellékelten megküldöm
Budapest Főváros Kormányhivatala BP/0010/00115-2/2021. iktatószámú
levelét.
Tisztelettel:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Közérdekű adatszolgáltatás
Cím: 1139 Budapest, Teve u. 1/a-c.
E-mail: [email address]
Honlap: [2]http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest...

References

Visible links
1. http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest...
2. http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest...

Tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatala!

Köszönöm szépen a választ.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin