Tisztelt Nemzeti Közlekedési Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az UVH/VF/5599/2/2012.sz. Hirdetményben olvasható, "Bicske
vasútállomáshoz tartozó HM sajátcélú vágány és az Alcsútdobozi
Arborétum közötti vasúti pályaszakasz rehabilitációja, I. ütem."
tárgyú ügy minden kapcsolódó iratát, valamint a létesítmény
tervdokumentációját.

Közérdekűadat-igénylésem alapja 2012-es levelük (http://kimittud.atlatszo.hu/request/vasu...), és a a Ket. 69/A. (1) bekezdése.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. január 25.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Szerdahelyi Árpád, Nemzeti Közlekedési Hatóság

2 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin Úrhölgy!

 

A csatolt mellékletekben foglaltan küldöm Önnek a tárgyi
adatszolgáltatással kapcsolatos kísérőlevelet, iratjegyzék szerinti
iratokat, terveket.

 

Üdvözlettel:

 

Szerdahelyi Árpád

vasúti pálya referens

 

Nemzeti Közlekedési Hatóság

Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal

Vasúti Főosztály

 

Cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 62.

Levélcím:1387 Budapest 62. Pf. 30.

Telefon: +36(1) 4741720

Fax: +36(1) 3126614

[1]NKHlogo_új névjegy

 

References

Visible links