Gyöngyösi Máté

Tisztelt Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban, .xls, .xlsx vagy .csv formátumban megküldeni részemre a 21-es vasútvonalon jelenleg hatályban lévő összes, ideiglenes ÉS állandó sebességkorlátozás (lassújel)…
– típusát (ideiglenes vagy állandó)
– pontos kiindulási és befejező helyét, a vágány megjelölésével együtt
– pontos hosszát
– által engedélyezett sebességet km/h-ban
– bevezetése előtt, eredetileg engedélyezett sebességet km/h-ban
– által okozott menetidőtöbbletet percben
– sorszámát
– elrendelésének dátumát (év, hó, nap) és időpontját (óra, perc)
– elrendelésének okát
– megszüntetésének tervezett idejét
– megszüntetésének tervezett módját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. március 23.

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté

GYSEV Információ, Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Gyöngyösi Úr!

A 2022.03.23-én érkezett közérdekű adatkérésére mellékelten megküldjük a kért adatokat.

Üdvözlettel:
GYSEV Zrt.

idézett részek megjelenítése