Vasúti kocsira szerelt új piros-szürke emelők

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v... linken közzétett vasúti kocsira szerelt emelőnek a műszaki paramétereit kérem szíveskedjenek pdf formátumban feltölteni.

A https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v... linken közzétett vasúti kocsira szerelt emelőből hány db van a MÁV-Start Zrt. birtokában?

A https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v... linken közzétett vasúti kocsira szerelt emelőből hány db van működőképes állapotban a MÁV-Start Zrt. birtokában?

A https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v... linken közzétett vasúti kocsira szerelt emelőnek a működtetéséhez milyen szakmai felkészültségre van szükség és hány alkalmazott rendelkezik ezzel a szakmai felkészültséggel a MÁV-Start Zrt. alkalmazottai közül?

A piros-szürke motorvonatok milyen viszonylatban közlekednek?
(Induló állomás-Végállomás, Vonal szám, Időszak)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. november 13.

Üdvözlettel:

Szabó Gábor

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Társaságunkhoz 2019.11.13-i napon beérkezett közérdekű adatigényével
kapcsolatban Társaságunk a következő választ adja.

 

A
[1]https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v...
linken közzétett vasúti kocsira szerelt emelőnek a műszaki paramétereit
kérem szíveskedjenek pdf formátumban feltölteni.

A megjelölt linken szereplő vasúti kocsira szerelt emelőberendezés műszaki
paramétereket a csatolt pdf fájl tartalmazza.

 

A
[2]https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v...
linken közzétett vasúti kocsira szerelt emelőből hány db van a MÁV-Start
Zrt. birtokában?

Az emelőből összesen 120 db áll rendelkezésre (60 db motorvonat,
motorvonatonként 2-2 db emelő).

 

A
[3]https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v...
linken közzétett vasúti kocsira szerelt emelőből hány db van működőképes
állapotban a MÁV-Start Zrt. birtokában?

Minden emelő üzemképes, azonban az üzem során előfordulhatnak
meghibásodások, amelyek javításáról haladéktalanul gondoskodunk.

 

A
[4]https://mav-start.blogspot.com/2019/11/v...
linken közzétett vasúti kocsira szerelt emelőnek a működtetéséhez milyen
szakmai felkészültségre van szükség és hány alkalmazott rendelkezik ezzel
a szakmai felkészültséggel a MÁV-Start Zrt. alkalmazottai közül?

 1770 fő rendelkezik a fent leírt feltételekkel a megjelölt linken
szereplő vasúti kocsira szerelt emelőberendezés kezeléséhez.

Csak olyan munkavállaló kezelhet mozgáskorlátozott emelő berendezést:

-          aki előzetes oktatásként az emelőgép kezeléséből elméleti és
gyakorlati oktatásban részesült és vizsgázott,

-          a rendelkezik a biztonságos kezeléshez szükséges ismeretekkel
(az emelőszerkezet kezeléséből oktatást kapott, az ismeretek készséggel és
jártassággal való elsajátításáról visszakérdezés útján meggyőződtek) –
szükség esetén erről a telepállomáson vezetett kimutatás alapján meg lehet
győződni,

-          évente egy alkalommal szakmai oktatás keretén belül
munkavédelmi oktatásban részesült.

 

A piros-szürke motorvonatok milyen viszonylatban közlekednek?

(Induló állomás-Végállomás, Vonal szám, Időszak)”

Az alábbiak szerinti viszonylatokban közlekednek a linken megjelölt FLIRT
motorvonatok:

 

Vonal Darabszám Viszonylat
Budapest-Déli-Győr
Budapest-Keleti-Győr
Hegyeshalom-Budapest-Keleti
1 13 Győr-Mosonmagyaróvár
Győr-Tatabánya
Győr-Komárom
Budapest-Déli-Oroszlány
Győr-Hegyeshalom (Rajka)
Budapest-Déli-Százhalombatta
Kőbánya-Kispest-Székesfehérvár
30a-40a 17 Kőbánya-Kispest-Martonvásár
Kőbánya-Kispest-Tárnok
Budapest-Déli-Pusztaszabolcs
Budapest-Déli-Székesfehérvár
40 4 Pusztaszabolcs-Dombóvár
Dombóvár-Pécs
42 3 Pusztaszabolcs-Dunaújváros
Budapest-Déli-Dunaújváros
Budapest-Keleti-Gödöllő
80a-82-120a 16 Budapest-Keleti-Hatvan
Hatvan-Szolnok
Budapest-Keleti-Sülysáp
100a 2 Budapest-Nyugati-Monor
Budapest-Nyugati-Cegléd
tartalék 5
60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése