Tisztelt MÁV-HÉV Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a MÁV-HÉV zrt által tulajdonolt vasúti járművek (kocsik vagy kisegységek) listáját, és azok következő adatait:
-pályaszám
-forgalomba adható?
-következő fővizsga esedékessége (ha lejárt, akkor a lejárat dátuma)
Ha nem adható forgalomba
-mióta áll
-állás indoka (balesetes, alkatrészre vár, fővizsgára vár, stb)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 14.

Üdvözlettel:

Jakabfy Tamás

MÁV-HÉV Zrt.

2 Melléklet

[cid:[email protected]]

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük levelét, melyet a MÁV-HÉV Zrt. részére küldött. Megkeresése megérkezett Társaságunkhoz, a válaszadásig szíves türelmét kérjük.

A Társaságunkhoz beérkező észrevételek és javaslatok megválaszolása a BKK Zrt. Ügyfélszolgálatának hatáskörébe tartozik. Megkeresését továbbítjuk részükre, így a választ a BKK Zrt. Ügyfélszolgálata küldi meg Önnek.

Amennyiben levelében közérdekű adatot igényel, úgy a válaszadást a 2011. évi CXII. törvény 29.§-ában foglaltak szerint teljesíti Társaságunk.

Sajtóérdeklődés esetén, kérjük, keresse a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóságát a [email address]<mailto:[email address]> elektronikus levelezési címen, vagy a +36-1-511-3186 telefonszámon.

A MÁV-HÉV Zrt. adatvédelmi tájékoztatóit itt olvashatja el<https://www.mav-hev.hu/adatvedelmi-tajek...>.

Üdvözlettel:
MÁV-HÉV Zrt.

[cid:[email protected]]

Tisztelt Partner!

Az Ön által 2024.01.15 08:04-kor feladott, ""Közérdekűadat igénylés - Vasúti járművek adatai"" tárgyú e-mailt
2024.01.15 08:04-kor átvettük és a/az Kabinet szervezeti egységünknél
a/az 199/2024/HEV iktatási számmal iktatórendszerünkben rögzítettük.

Érkeztetési sorszám: HEVEA/255/2024

---
Kérjük, erre a levélre ne válaszoljon!

MÁV-HÉV Közadat, MÁV-HÉV Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

A tárgyban beérkezett megkeresésével kapcsolatban, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdésére figyelemmel tájékoztatjuk, hogy az
adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítjuk.

 

Tisztelettel:

MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt.

 

[1]cid:[email protected]

 

Tel.: +36 1 511 4040

E-mail: [2][MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút request email]

Web: [3]www.mav-hev.hu

Facebook: [4]www.fb.com/mavhev

 

 

References

Visible links
1. https://www.mav-hev.hu/
2. file:///C:/Users/magyarab/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/O3DJBY8V/[MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút request email]
3. http://www.mav-hev.hu/
4. file:///C:/Users/magyarab/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/O3DJBY8V/www.fb.com/mavhev

MÁV-HÉV Közadat, MÁV-HÉV Zrt.

2 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Hivatkozással a tárgyban megjelölt adatigénylésében foglaltakra, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 29. §-a alapján szíves
tájékoztatására az alábbi választ küldjük.

 

A csatolt táblában küldjük az Ön által igényelt vasúti járművek adatait.
Tájékoztatásul jelezzük, hogy a HÉV motorvonatok javítási ciklusrendi
szabványa nem tartalmaz fővizsga ciklust, így arra adatot szolgáltatni nem
áll módunkban.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 31. § és 52. § rendelkezései szerint van
lehetősége az adatszolgáltatással kapcsolatban jogorvoslattal élni.

 

Tisztelettel:

MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt.

 

[1]cid:[email protected]

 

Tel.: +36 1 511 4040

E-mail: [2][MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút request email]

Web: [3]www.mav-hev.hu

Facebook: [4]www.fb.com/mavhev

 

References

Visible links
1. https://www.mav-hev.hu/
2. file:///C:/Users/magyarab/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/O3DJBY8V/[MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút request email]
3. http://www.mav-hev.hu/
4. file:///C:/Users/magyarab/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/O3DJBY8V/www.fb.com/mavhev