Vásárosnamény szennyvíztisztító telep

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Vásárosnamény szennyvíztisztító telep, Vásárosnamény Árpád u. 012/2 hrsz.

2013; 2014; 2015; 2016-ban készült mérési jegyzőkönyveit (vizsgálati jegyzőkönyv) - a nyers valamint a tisztított szennyvíz vonatkozásában.

Továbbá kérem tájékoztassanak, hogy a fent megnevezett szennyvíztisztító telephelyen évente mennyi iszap keletkezik.

Továbbá kérem, hogy a fent megnevezett szennyvíztisztító telep vonatkozásban küldje meg részemre azokat a szerződéseket amik a z iszap elszállításra és a kezelésre vonatkoznak 2013-tól 2016-ig bezárólag.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. június 12.

Üdvözlettel:

Móricz Csaba

T. Fodor Ildikó, Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Móricz Csaba!

 

Mellékelve küldöm, a közérdekű adatigénylés mellékleteként küldött
kérdésekre adott hivatalos válaszainkat. Egyúttal jelzem, hogy még 4 ,
külön e-mailben, darabolva tudom továbbítani a kért adatokról szóló
dokumentumokat.  

 

Üdvözlettel:

 

T. Fodor Ildikó

média-kapcsolattartó referens

06 70/68-20-264

 
Marketing Osztály
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Tel.: (56) 422-522;  Fax: (56) 412-462  

[1]http://www.trvzrt.hu
Tiszamenti Regionális Vízművek

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.trvzrt.hu/

T. Fodor Ildikó, Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

2 Attachments

 

Melléklet 1. rész

 

Üdvözlettel:

 

T. Fodor Ildikó

média-kapcsolattartó referens

06 70/68-20-264

 
Marketing Osztály
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Tel.: (56) 422-522;  Fax: (56) 412-462  

[1]http://www.trvzrt.hu
Tiszamenti Regionális Vízművek

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.trvzrt.hu/

T. Fodor Ildikó, Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

1 Attachment

2. melléklet

 

Üdvözlettel:

 

T. Fodor Ildikó

média-kapcsolattartó referens

06 70/68-20-264

 
Marketing Osztály
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Tel.: (56) 422-522;  Fax: (56) 412-462  

[1]http://www.trvzrt.hu
Tiszamenti Regionális Vízművek

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.trvzrt.hu/

T. Fodor Ildikó, Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

1 Attachment

3. melléklet

 

Üdvözlettel:

 

T. Fodor Ildikó

média-kapcsolattartó referens

06 70/68-20-264

 
Marketing Osztály
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Tel.: (56) 422-522;  Fax: (56) 412-462  

[1]http://www.trvzrt.hu
Tiszamenti Regionális Vízművek

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.trvzrt.hu/

T. Fodor Ildikó, Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

1 Attachment

 

5. közérdekű adatigénylés melléklet

 

Üdvözlettel:

 

T. Fodor Ildikó

média-kapcsolattartó referens

06 70/68-20-264

 
Marketing Osztály
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Tel.: (56) 422-522;  Fax: (56) 412-462  

[1]http://www.trvzrt.hu
Tiszamenti Regionális Vízművek

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.trvzrt.hu/

T. Fodor Ildikó, Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

1 Attachment

közérdekű adatigénylés melléklet- 4.

 

Üdvözlettel:

 

T. Fodor Ildikó

média-kapcsolattartó referens

06 70/68-20-264

 
Marketing Osztály
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Tel.: (56) 422-522;  Fax: (56) 412-462  

[1]http://www.trvzrt.hu
Tiszamenti Regionális Vízművek

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.trvzrt.hu/

T. Fodor Ildikó, Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Móricz Csaba úr!

 

Megkeresését köszönjük. Mellékelve küldöm a közérdekű adatigénylésre adott
válaszainkat.

 

Üdvözlettel:

 

T. Fodor Ildikó

média-kapcsolattartó referens

06 70/68-20-264

 
Marketing Osztály
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Tel.: (56) 422-522;  Fax: (56) 412-462  

[1]http://www.trvzrt.hu
Tiszamenti Regionális Vízművek

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.trvzrt.hu/

Tisztelt T. Fodor Ildikó!

Kérem, a csatolmányokat ismét küldje meg részemre, mivel a csatolt zip állomány sérült az összes csatolásnál

Üdvözlettel:

Móricz Csaba

T. Fodor Ildikó, Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Tisztelt Móricz Csaba Úr!

Az informatikus kollégámtól kértem segítséget. Mint megtudtam: A darabolt állományokat először össze kell illeszteni akár egy Total Commander segítségével, a zip állomány azután lesz kibontható. Ő összeillesztette és kicsomagolta, a fájl nem sérült. Amennyiben szükségesnek látja, forduljon Pogány Gábor kollégámhoz bizalommal.

Üdvözlettel:

T. Fodor Ildikó

idézett részek megjelenítése

T. Fodor Ildikó, Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

2 Attachments

Tisztelt Szerkesztőség, Tisztelt Bodoky Tamás Főszerkesztő Úr!

 

Mellékelten küldöm Önöknek a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. hivatalos
válaszát a 2016.06.24-én közétett cikkükkel kapcsolatban. (A választ
postáztuk is Önök felé, de a könnyebb szerkeszthetőség érdekében a pdf
formátum mellett world-ben is küldöm.)  

 

Tisztelettel:

 

T. Fodor Ildikó

média-kapcsolattartó referens

06 70/68-20-264

 
Marketing Osztály
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Tel.: (56) 422-522;  Fax: (56) 412-462  

[1]http://www.trvzrt.hu
Tiszamenti Regionális Vízművek

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.trvzrt.hu/