Várpalotai lúgszennyezés

Párbeszéd Magyarországért Párt made this Közérdekűadat request to Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Párbeszéd Magyarországért Párt

Tisztelt Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A várpalotai lúgszennyezéssel kapcsolatos sajtóinformációk szerint komoly szankciókat szabtak ki haváriában érintett cégre a történtek után. Megállapították, hogy a Várpalotai Közüzemi Kft. jogellenesen bocsátott ki szennyvizet, ezért a jogellenes állapotot azonnal meg kell szüntetniük, szennyvíz kibocsátására pedig engedélyt kell szerezniük szeptember 6.-ig. Továbbá 30 napon belül ki kell takarítaniuk az árok nyílt szakaszát, a tisztítás elvégzését dokumentáló fotókat be kell nyújtaniuk a Katasztrófavédelmi Igazgatóságra. Azt is határozatba foglalták, hogy a még visszamaradt szennyvizet arra engedéllyel rendelkező cég bevonásával ki kell szivattyúzzák, a szabályszerű elszállítást 30 napon belül szintén igazolniuk kell.

Kérem, hogy közérdekű adatigénylés keretében szíveskedjék megküldeni számomra az említett határozatot, illetve az annak végrehajtását igazoló dokumentumok másolatát, valamint a helyszínen vett minták elemzéséből nyert adatokat. Kérem továbbá, szíveskedjék tájékoztatni róla, hány hasonló eset fordult elő a megelőző időszakban, és azok milyen következményekkel, szankciókkal, intézkedésekkel jártak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. augusztus 1.

Üdvözlettel:

Párbeszéd Magyarországért Párt