Tisztelt Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

A Ferencvárosi városrehabitációról szeretnék néhány adatot kérni.
1.A Sobieski János utca 3-5-7-9 számú önkormányzati bérházakban összesen hány db bérlő lakik-vagy lakott, ezek közül a bérlők közül hányan kértek cserelakást, és vagy pénzbeli térítést.
2.Ugyanerre az adatra kérnek megfelelő választ az Üllői út 83-85-87 számú önkormányzati bérházakra is.
3.Illetve a még kiürítés előtt álló Gát utca 23 és a Gát utca 25 , a Drégely utca 12 és a Haller utca 54 számú lakó épületekben összesen hány bérlő lakja ezeket az önkormányzati lakásokat?
4. Utolsó kérdésem az lenne hogy összesen hány darab üres beköltözhető lakásállomány áll rendelkezésre a Budapest IX. Kerület Ferencváros önkormányzatának?

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
Tisztelt Ferencvárosi

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 31.

Üdvözlettel:

Lendvai Márton

Aradi Zsuzsanna, Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

Tisztelt Lendvai Márton!

 

Közérdekű adatigényléssel kapcsolatban érkezett megkeresésére válaszolva,
mellékelten megküldöm az önkormányzat válaszát.

 

Tisztelettel:

Aradi Zsuzsanna

csoportvezető

[1]cid:[email protected]

Budapest Főváros IX. Kerület

Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Vagyonkezelési Iroda, Lakásügyi Csoport

1092 Budapest, Ráday u. 26. fszt. 13.

tel.: (+36-1) 215-1077/543

e-mail: [2][email address] 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Tisztelt Aradi Zsuzsanna!
A kért adatszolgáltatásban szereplő PDF és HTML fájl hibaüzenet dob fel megnyitásakor, így sajnos az elküldött adatigénylésemre a válasz üzenetben kapott linket nem tudom megnyitni!
Kérem javítsák ki a hibát.

Üdvözlettel:

Lendvai Márton

Aradi Zsuzsanna, Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lendvai Márton!

Az épület kiürítésekkel kapcsolatos válaszlevélben nem szerepelt internetes link.

Tisztelettel:
Aradi Zsuzsanna
csoportvezető

Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal
Vagyonkezelési Iroda, Lakásügyi Csoport
1092 Budapest, Ráday u. 26. fszt. 13.
tel.: (+36-1) 215-1077/543
e-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Aradi Zsuzsanna!

Köszönöm, megkaptam a kért adatokat.

Üdvözlettel:

Lendvai Márton