Városliget Zrt. szerződéslista

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Zrt. által kötött valamennyi polgári jogi szerződés listáját a szerződéskötés dátuma, a szerződő fél, a szerződés tárgya és az ellenszolgáltatás összege megjelölésével (a szerződési értéktől függetlenül).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. január 5.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

office, Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Csatolva küldöm a kért adatokat.

Tisztelettel:

Müller Mónika
Titkárságvezető

VÁROSLIGET ZRT.
1064 Budapest, Dózsa György út 84/a
E-mail: [Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. request email]

idézett részek megjelenítése