Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Tóth József, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Városigazgató

Tóth József made this Közérdekűadat request to Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

We're waiting for Tóth József to read recent responses and update the status.

Tisztelt Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és Komáromi Zoltán városigazgató között, 2019 októbere és 2022 júliusa között megkötött valamennyi szerződést, minden mellékletükkel és a hozzájuk kapcsolódó összes dokumentációval, teljesítési igazolásokkal és elszámolásokkal együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. augusztus 30.

Üdvözlettel:

Tóth József

Németh Edina, Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Tóth József!

 

Mellékelve küldöm meg Önnek a 2022. augusztus 30. napján kelt közérdekű
adatkérésével kapcsolatos tájékoztatónkat.

Kérem tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét.

 

 

Tisztelettel:

 

Németh Edina  
jegyzőkönyvvezető  

Testületi Osztály  

Jogi, Testületi és Pályázati Főosztály  

Budapest Főváros XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal
H-1184 Budapest, Üllői út 400.

Mobil:

Tel: *

E-mail: [1][email address]

 

Figyelem! Az e-mail címem megváltozott! Kérem levelezésében a továbbiakban
az új e-mail címet használja!

P Mielőtt kinyomtatná ezt az e-mailt, gondolja meg, valóban szükséges-e.
Napról napra kevesebb fa lesz a világon.
P Before you print this e-mail, please consider whether it is really
necessary. Each day there are fewer trees on Earth.

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Németh Edina, Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Tóth József!

 

Mellékelve küldöm meg Önnek a 2022. augusztus 30. napján kelt közérdekű
adatkérésével kapcsolatos válaszlevelünket.

Kérem válaszunk szíves tudomásul vételét.

 

 

Tisztelettel:

 

Németh Edina  
jegyzőkönyvvezető  

Testületi Osztály  

Jogi, Testületi és Pályázati Főosztály  

Budapest Főváros XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal
H-1184 Budapest, Üllői út 400.

Mobil:

Tel: *

E-mail: [1][email address]

 

P Mielőtt kinyomtatná ezt az e-mailt, gondolja meg, valóban szükséges-e.
Napról napra kevesebb fa lesz a világon.
P Before you print this e-mail, please consider whether it is really
necessary. Each day there are fewer trees on Earth.

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Tóth József, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.