Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Leskovics Enikő, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Városi sportcsarnok fenntartásának költségei

We're waiting for Leskovics Enikő to read recent responses and update the status.

Tisztelt Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a városi sportcsarnok fenntartásának költségeit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 15.

Üdvözlettel:

Leskovics Enikő

Eszes Anikó, Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!
Csatoltan megküldöm Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Jegyzőjének tárgyi tájékoztatását.
Tisztelettel:

Eszes Anikó
szervezési osztályvezető

Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
Tel.: 24/505-577
Fax: 24/505-500

----- Továbbított üzenet -----
Feladó: [email address]
Címzett: "Eszes Anikó" <[email address]>
Elküldött üzenetek: Péntek, 2016. november 25. 12:01:52
Tárgy: Fénymásoló Szervezés Szigetszentmiklós- szkennelt dokum.

Szkennelt dokumentum a következő helyről: Fénymásoló Szervezés Szigetszentmiklós

Szontágh Ferenc Varosfejleszto Kft Szigetszentmiklosi,

Tisztelt Leskovics Enikő!

Szigetszentmiklós Város Jegyzője az Ön által megküldött közérdekű
adatigénylést 2016. november 25. napon elektronikusan megküldött levelével
áttette az általam vezetett SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő
Nonprofit Kft.-hez, mint az igényelt adat kezelőjéhez.

Jegyző Asszonyhoz intézett levelében feltett kérdését az alábbiak szerint
válaszolom meg:

A Szigetszentmiklósi Városi Sport- és Rendezvénycsarnok éves fenntartási
költsége 86.525.054,-Ft + Áfa.

Az éves költség a következő költségnemekből tevődik össze:

Sportcsarnok karbantartás

(Hő- és füstelvezető nyitószerkezetek, Elektromos karbantartás, Lift,
Gépészeti berendezések, Nyílászárók, Sportcsarnok tűzjelző, Tűzvédelmi
berendezések,

Belső csapadék elvezető hálózat, Tűzoltó átjelzés Sportcsarnok,
Sporteszköz, Lift karbantartás ellenőrzés, Biztonsági világítás
elemcserével, 20 KV-os kapcsolás, Napelem /inverter/ karbantartás)

Karbantartás összesen: éves nettó 7.198.020,- Ft.

Sportcsarnok üzemeltetés

(Elektromos, Gépészet, Lakatos, Festés, Egyéb sporteszközök karbantartása,
Kőműves munkák, Hideg-, meleg burkolás, Szemétszállítás, Telefon-internet,
Érintésvédelmi jegyzőkönyvek /napelem-park, lift/,

Rágcsálóirtás, Szőnyegek, Zöldterületgondozás, Burkolatjavítás /kavics
pótlás/, Síkosság mentesítés, Útburkolat javítás, Fa/növény/mulcs/fű
pótlás, Takarítás, Biztonsági és portaszolgálat, Rendezvénybiztosítás)

Üzemeltetés összesen: éves nettó 39.302.987,- Ft.

Közüzemi díjak

Közüzemi díjak összesen (Villamos energia, Földgáz, Ivóvízíz, Szennyvíz
elvezetés és tisztítás): éves nettó 10.512.047,- Ft.

Megjegyzés: A közüzemi díjak Sportcsarnokra eső díjösszege műszaki becslés
alapján történt, tekintettel arra, hogy nincs egyedi mérése a Szebeni út
81. szám alatt lévő három intézménynek.

SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft. költségarányos
működési költsége: 29.512.000,- Ft.

--
Tisztelettel:
Szontágh Ferenc
ügyvezető
SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Leskovics Enikő, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.