Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A XII. Kerületi Önkormányzat Városfejlesztési Iroda munkatársainak e-mail címét, amely sajnos jelenleg nem található ezen az oldalon https://www.hegyvidek.hu/hivatal/ugyinte.... Kérem, egyúttal legyenek szívesek a kerület lakosaival honlapjukon is megosztani a munkatársak elérhetőségeit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. január 5.

Üdvözlettel:

Le Marietta

Kátó Kamilla dr., Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Le Marietta!

 

Hivatkozással tárgyi ügyben kelt levelére az alábbiakban találja a kért
e-mail címeket:

[1][email address] (Rimóczi János);
[2][email address] (Csatai József);
[3][email address] (Herendi Ferencné);
[4][email address] (Olcsváry Györgyi);
[5][email address] (Bejczi Álmos); [6][email address]
(Antal Levente); [7][email address] (Borsodi László);
[8][email address] (Bozán János); [9][email address]
(Hernádi Dániel); [10][email address] (Nagy Gabriella);
[11][email address] (Orosz László);
[12][email address] (Ritvay László);
[13][email address] (Slampák Zoltán);
[14][email address] (Szmolenszky Éva);
[15][email address] (Torma László); [16][email address]
(Vámi Attila).

 

Tájékoztatom, hogy az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében az
ügyintézők e-mail címe a közfeladatot ellátó szerv által nem kötelezően
közzéteendő adat - mi több, az ügyintézők közvetlen elérhetősége sem.
Mindazonáltal a Polgármesteri Hivatal törekszik arra, hogy a
kapcsolatfelvételt könnyebbé és közvetlenebbé tegye, ezért honlapunkon
megtalálható a Városfejlesztési Iroda munkatársainak a neve, közvetlen
telefonszáma és szobaszáma a
[17]https://www.hegyvidek.hu/hivatal/ugyinte...
oldalon.

Amennyiben valaki az irodával elektronikus úton szeretné felvenni a
kapcsolatot, ugyanezen az oldalon a "Kapcsolatfelvétel" linken teheti ezt
meg.

 

Üdvözlettel:

 

dr. Kátó Kamilla

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5973

Fax: (+36 1) 224-5944

e-mail: [18][email address]

[19]cid:[email protected]

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address]
4. mailto:[email address]
5. mailto:[email address]
6. mailto:[email address]
7. mailto:[email address]
8. mailto:[email address]
9. mailto:[email address]
10. mailto:[email address]
11. mailto:[email address]
12. mailto:[email address]
13. mailto:[email address]
14. mailto:[email address]
15. mailto:[email address]
16. mailto:[email address]
17. https://www.hegyvidek.hu/hivatal/ugyinte...
18. mailto:[email address]

Le Marietta hozzászólt ()

[email protected]<mailto:[email protected]> (Rimóczi János); [email protected]<mailto:[email protected]> (Csatai József); [email protected]<mailto:[email protected]> (Herendi Ferencné); [email protected]<mailto:[email protected]> (Olcsváry Györgyi); [email protected]<mailto:[email protected]> (Bejczi Álmos); [email protected]<mailto:[email protected]> (Antal Levente); [email protected]<mailto:[email protected]> (Borsodi László); [email protected]<mailto:[email protected]> (Bozán János); [email protected]<mailto:[email protected]> (Hernádi Dániel); [email protected]<mailto:[email protected]> (Nagy Gabriella); [email protected]<mailto:[email protected]> (Orosz László); [email protected]<mailto:[email protected]> (Ritvay László); [email protected]<mailto:[email protected]> (Slampák Zoltán); [email protected]<mailto:[email protected]> (Szmolenszky Éva); [email protected]<mailto:[email protected]> (Torma László); [email protected]<mailto:[email protected]> (Vámi Attila).

Tisztelt dr. Kátó Kamilla!

Köszönöm a választ!

Üdvözlettel:

Le Marietta

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

Az üzenetet nem sikerült kézbesíteni a következő címzettek vagy
terjesztési listák számára:

[1]Kátó Kamilla dr.
A címzett postaládája megtelt, és jelenleg nem fogad üzeneteket. A
Microsoft Exchange nem fogja megkísérelni az üzenet ismételt kézbesítését.
Próbálja meg ismét elküldeni az üzenetet később, vagy forduljon
közvetlenül a címzetthez.

idézett részek megjelenítése