Varga Mihály vagyonnyilatkozatai 2000-

Az igénylés sikeres volt.

Sarkadi-Nagy Márton

Tisztelt Országgyűlés Hivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Varga Mihály minden olyan vagyonnyilatkozatát, amely 2000. január 1. után keletkezett.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 10.

Üdvözlettel:

Sarkadi-Nagy Márton

Sajtóiroda, Országgyűlés Hivatala

16 Attachments

Tisztelt Sarkadi-Nagy Márton!
 
Mellékelve küldjük Varga Mihály minden olyan vagyonnyilatkozatát, amely
2000. január 1. után keletkezett.
 
2012 évtől az adatokat a [1]honlapunkon megtalálja.
 
Országgyűlés Sajtóirodája
 
ORSZÁGGYŰLÉS SAJTÓIRODÁJA
Tel.: +361 441-42-63
E-mail: [2][email address]

References

Visible links
1. http://www.parlament.hu/egy-kepviselo-ad...
2. mailto:[email address]