Gyöngyösi Máté

Tisztelt VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a jelenleg érvényes Várakozási idők jegyzékét az összes, Önök és alvállalkozóik által üzemeltetett helyi és helyközi járatra vonatkozólag.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Válaszukat előre is köszönöm!

Kelt: 2023. december 17.

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté

VOLÁNBUSZ Közadat, VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.

6 Attachments

 

Tisztelt Gyöngyösi Máté!

 

A tárgyban beérkezett adatigénylésével kapcsolatban az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdésére hivatkozással tájékoztatjuk, hogy az
adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt 15 (tizenöt) nappal
meghosszabbítjuk.

 

Tisztelettel:

 

 

 

VOLÁNBUSZ Zrt.

Kommunikációs Igazgatóság

 

1091 Budapest, Üllői út 131.

[1][email address]

[2][IMG]

[3]A képen szöveg, elsősegélykészlet látható Automatikusan generált
leírás[4][IMG][5]A képen szöveg, aláírás látható Automatikusan generált
leírás[6][IMG][7][IMG]

 

 

 

    

 

idézett részek megjelenítése

VOLÁNBUSZ Közadat, VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.

18 Attachments

Tisztelt Gyöngyösi Máté!

 

A VOLÁNBUSZ Zrt.-hez (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131., cg.:
01-10-042156, cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, továbbiakban:
Társaság) 2023. december 17-én elektronikus úton érkezett, „Közérdekűadat
igénylés - Várakozási idők jegyzéke 2023/24.” tárgyú közérdekű
adatigénylésében foglalt adatigénylését a mellékelt 12 darab dokumentum
megküldésével teljesítjük.

 

Ezen felül tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 3. § 5. pontjában foglalt
közérdekű adat definíció alapján azon adatok megadására köteles a
közfeladatot ellátó szerv, amely a kezelésében van. Az Infotv. 28. §-ához
fűzött törvényi indokolás szerint, mivel az adat kiadására vonatkozó igény
teljesítése az adat meglétét feltételezi, a fennálló bírói gyakorlatra is
tekintettel nem köteles az adatkezelő az igény teljesítése érdekében maga
előállítani a kért adatokat, a megismerhetőséget kizárólag a kezelésében
lévő adatok tekintetében kell a törvény szabályai szerint biztosítania.
Pest vármegyében várakozási jegyzéket társaságunk nem vezet, ilyen
adatokat Pest vármegye vonatkozásában nem kezelünk.

 

Amennyiben jelen levelünkben foglaltakat vitatja, úgy az Infotv. 31.
§-ában foglaltak alapján lehetősége van a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11,
telefonszám: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-1410, e-mail cím:
[1][email address], honlap: [2]www.naih.hu) bejelentéssel élni a hatóság
vizsgálatának kezdeményezése érdekében, valamint jelen döntés kézhez
vételétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat (Fővárosi
Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27., +36-1-354-6000). Amennyiben
hatósági vizsgálatot kezdeményez, úgy ez esetben a pert a hatóság által a
bejelentés érdemi vizsgálatáról hozott döntésének kézhezvételét követő 30
napon belül lehet megindítani.

 

Tájékoztatjuk, hogy az e-mailjében megadott személyes adatait az Infotv.
29. § (1a) bekezdésében meghatározott célból 1 évig kezeljük. A VOLÁNBUSZ
Zrt. adatkezelésével kapcsolatos előírásokat és az Ön ezzel kapcsolatos
jogait a VOLÁNBUSZ Zrt. Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, amely
elérhető a VOLÁNBUSZ Zrt. honlapján a következő linken az 5.20. pontban:
[3]https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/ad...

 

Üdvözlettel, 

 

VOLÁNBUSZ Zrt.

Kommunikációs Igazgatóság

 

1091 Budapest, Üllői út 131.

[4][email address]

[5][IMG]

[6]A képen szöveg, elsősegélykészlet látható Automatikusan generált
leírás[7][IMG][8]A képen szöveg, aláírás látható Automatikusan generált
leírás[9][IMG][10][IMG]

 

idézett részek megjelenítése