Van-e állattartási tilalom a Tavi-forrás vízgyűjtőjén? - Van-e tudomásuk arról, hogy mi okozta a 2017. augusztusi vízszennyezést?

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Kormányhivatal Környezetvédelmi Főosztályától:
A miskolci Tavi-forrás vízbázisvédelmi tervét.
- A lovagi tornák tere (vagy azt tartalmazó) projekt környezeti hatásvizsgálati eljárásainak dokumentumait, ha készült monitoring dokumentációját.
- Van-e állattartási tilalom a Tavi-forrás vízgyűjtőjén?
- Van-e tudomásuk arról, hogy mi okozta a 2017. augusztusi vízszennyezést?

A Kormányhivatal, Talajvédelmi hatóságtól:
A Tavi-forrás védőidomán engedélyezett tevékenység az állattartás?
2017. nyarán a Tavi-forrás vízgyűjtőjén milyen szennyezés lépett fel, mely a talajt szennyezte, s ami miatt a forrás vízellátásból való kizárását eredményezte?
A Tavi-forrás védőidomán az állattartásból származó környezeti károk csökkentése érdekében milyen szennyvízkezelő intézkedést írtak elő?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. december 8.

Üdvözlettel:

Pusztai László

BORSOD_ Miskolci JH Körny-Termv Fo, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

1 Attachment

Tisztelt Pusztai László Úr!
Csatoltan megküldöm Dr. Stiber Vivien járási hivatalvezető asszony fenti
tárgyú levelét.
Tisztelettel:
Bese Barnabás
főosztályvezető megbízásából

Károly-Kusiák Zsuzsánna

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Miskolci Járási Hivatala

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

telefon: [1]46/517-302

email: [2][email address]

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:46517302
2. mailto:[email address]

BORSOD_ Miskolci JH Körny-Termv Fo, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

2 Attachments

Tisztelettel:

Károly-Kusiák Zsuzsánna

igazgatási ügyintéző

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Miskolci Járási Hivatala

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

telefon: [1]46/517-302

email: [2][email address]

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:46517302
2. mailto:[email address]

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

7 Attachments

[1][IMG] [2]Bejelentkezés / [3]Regisztráció
[4][IMG][5]English text below
Üdvözlünk! 3 fájlt küldtek Neked a [6]ToldACuccot.hu fájlküldő portál segítségével a
következő üzenettel:

Tisztelt Uram! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
elkészítette közérdekű adatigénylésével kapcsolatos válaszát, amit mellékelve
megküldök. Tisztelettel: Dr. Polyák Zsolt tű. százados belső adatvédelmi felelős
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
A küldött fájlok adatai:

* [7]"S25C-418011716090.pdf" (599.97 kbyte)
* [8]"35500-12294-1-2015.alt. mell.pdf" (1.08 Mbyte)
* [9]"4672-32_2012 Miskolc hidegvizes karsztforrások védőövezet kijelölése.pdf" (7.92
Mbyte)
Kattints az alábbi linkre a letöltésekhez:

[10]> > > Ugrás a letöltő oldalra > > >
A fájlokat egyenként 4 napig vagy 15 letöltésig tároljuk a szerverünkön.
Köszönjük, hogy szolgáltatásunkat választottad: ToldACuccot.hu csapat.
[11]http://www.toldacuccot.hu
English version
Hi! Somebody has sent you 3 files using [12]ToldACuccot.hu with the following message:

Tisztelt Uram! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
elkészítette közérdekű adatigénylésével kapcsolatos válaszát, amit mellékelve
megküldök. Tisztelettel: Dr. Polyák Zsolt tű. százados belső adatvédelmi felelős
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Details of the uploaded files:

* [13]"S25C-418011716090.pdf" (599.97 kbyte)
* [14]"35500-12294-1-2015.alt. mell.pdf" (1.08 Mbyte)
* [15]"4672-32_2012 Miskolc hidegvizes karsztforrások védőövezet kijelölése.pdf"
(7.92 Mbyte)
You can download the files by clicking on the following link:

[16]> > > Go to download page > > >
Each file will be stored for 4 days or 15 downloads on our server.
Thank you for choosing our services: ToldACuccot.hu Team!
[17]http://www.toldacuccot.hu
[18]Mi is ez?  |  [19]Miért
minket?  |  [20]ÁFF  |  [21]Gyik  |  [22]Webmester  |  [23]Médiaajánlat  |  [24]Kapcsolat

Copyright toldacuccot.hu, © 2006-2018.   [25]Impresszum

References

Visible links
1. file:///tmp/
2. http://toldacuccot.hu/user
3. http://toldacuccot.hu/user/register
4. file:///tmp/foiextract20180117-20108-efx222#01
5. file:///tmp/foiextract20180117-20108-efx222#01
6. http://www.toldacuccot.hu/
7. file:///tmp/foiextract20180117-20108-efx222#
8. file:///tmp/foiextract20180117-20108-efx222#
9. file:///tmp/foiextract20180117-20108-efx222#
10. http://s1.toldacuccot.hu/letoltes?sid=25...
11. http://toldacuccot.hu/
12. http://www.toldacuccot.hu/en
13. file:///tmp/foiextract20180117-20108-efx222#
14. file:///tmp/foiextract20180117-20108-efx222#
15. file:///tmp/foiextract20180117-20108-efx222#
16. http://s1.toldacuccot.hu/en/download?sid...
17. http://toldacuccot.hu/en
18. http://toldacuccot.hu/mi_is_ez
19. http://toldacuccot.hu/miert_minket
20. http://toldacuccot.hu/felhasznalasi_felt...
21. http://toldacuccot.hu/gyik
22. http://toldacuccot.hu/webmester
23. http://toldacuccot.hu/mediaajanlat
24. http://toldacuccot.hu/kapcsolat
25. http://toldacuccot.hu/impresszum