Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Jószai Attila, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Valóban hozzájárult Nagy János a "TESCO-logisztika" használatbavételi engedélyéhez anélkül, hogy az M0 csomópont megépülne Szigetszentmiklóson?

We're waiting for Jószai Attila to read a recent response and update the status.

Tisztelt Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Nagy János polgármester SZSZMPH/11/1122-/2022 sz. levelét, melyet a Magyar Közút Zrt. számára küldött.
Fenti iktatószámra hivatkozik a Magyar Közút Zrt. korábban nyilvánosságra került módosított közútkezelői határozatában, miszerint: "...Szigetszentmiklós Város Polgármesterének nyilatkozatában foglaltakat figyelembe véve, arra való tekintettel ( ) a logisztikai park I. ütemű használatbavételének eljárása során Társaságunk eltekint az M0 autóút jobb pálya - 5103 j. út csomópont forgalom előtti megnyitásának teljesítésétől..."
Az igényelt iktatószámú levélből egyértelműen ki fog derülni véleményem szerint, hogy valóban Nagy János tekintett-e el egy személyben, a képviselő-testületet megkerülve, előttük eltitkolva a csomópont megépítésétől, mint a TESCO-logisztika használatbavételi engedélyének korábbi feltételétől.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 28.

Üdvözlettel:

Jószai Attila

Gulyás Nikoletta, Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!
Mellékelten megküldöm közérdekű adatigénylésére a válaszunkat.

Üdvözlettel,
Gulyás Nikoletta
irodavezető
Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal
Szervezési Osztály , Ügyviteli Iroda
Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 9.
Telefon: +36 24 505 572 | Fax: +36 24 505 500 |
www.szigetszentmiklos.hu
Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett
használhatja fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy
telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje
az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha
Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak
bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát
bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Jószai Attila, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.