Vállalkozói szerződés: Swietelsky Kft. Hármashatár út aszfaltozása

Az igénylés sikeres volt.

Csárdi-Braunstein János

Tisztelt Felsőszölnök Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre vagy a weboldalon közzétenni:

A 89 hrsz-ú út felújítására a Swietelsky Magyarország Kft-vel kötött vállalkozói szerződést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. szeptember 21.

Üdvözlettel:

Csárdi-Braunstein János

Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal, Felsőszölnök Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

iktatószám: fel/767-2/2020.

Tisztelt Csárdi-Braunstein János Úr!

 

2020. szeptember 21-i  Közérdekű adatigénylésére a következő választ adom:

Felsőszölnök Község Önkormányzata és a Swietelsky Magyarország Kft. között
létrejött vállalkozási szerződést Felsőszölnök község Önkormányzata
honlapjára feltöltésre került.

A szerződés elérési útvonala:

[1]www.felsoszolnok.hu / / Közérdekű adatok / 3.3.3. Szerződések/
Vállalkozói szerződés a Felsőszölnök 89 hrsz-ú út felújítására

 

 

 

Üdvözlettel:

Szukicsné Skaper Mónika jegyző megbízásából,

 

Kóczán Martina

igazgatási előadó

Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal

9983 Alsószölnök, Fő út 19.

Tel.: 94/534-006

E-mail: [2][Felsőszölnök Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

 

 

References

Visible links
1. http://www.felsoszolnok.hu/
2. mailto:[Felsőszölnök Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]