Tisztelt Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2017.07.01. és 2018.06.30. között
- hány vonat közlekedett naponta
- hány jegyet adtak el naponta
- mennyi bevétel származott a Vál-völgyi kisvasút jegyeinek értékesítéséből
- mennyibe került a Vál-völgyi kisvasút üzemeltetése (munkabérek, üzemanyag stb.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. július 23.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Tisztelt Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány!

2018. július 23-án benyújtott közadatigénylésemre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében legkésőbb 2018. augusztus 7-ig válaszolniuk kellett volna.

Kérem, szíveskedjenek teljesíteni jogszabályi kötelezettségüket, és a kért adatokat mielőbb küldjék meg részemre.

Kelt: 2018. augusztus 10.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Tímea Bognár, Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány

1 Melléklet

 

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány a Vál-völgyi kisvasút
működésével kapcsolatosan a jegyértékesítésből 17.879.445,- Ft összegű
bevételre tett szert 2017.07.01-2018.06.30 napjáig.

A kisvasút működésével kapcsolatosan ugyanezen időszakban felmerült
üzemeltetési költsége 26.019.962,- Ft.

A bevétel és a kiadások közötti különbséget az általa kapott adományokból
fedezi.

Általánosságban megállapítható, hogy a kis vasúti személyszállítás nem
tartozik a legnyereségesebb  ágazatokhoz.

Megtérülése csak hosszabb távon képzelhető el.

 

 

 

Üdvözlettel:

Bognár Timea

pénzügyi ügyintéző

----------------------------------------

A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány

8086 Felcsút, Fő u.176.

Mobil:06/20-489-0358

Email: [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Tímea Bognár, Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány

1 Melléklet

 

 

From: Tímea Bognár <[1][email address]>
Sent: Thursday, August 16, 2018 2:05 PM
To: '[2][FOI #11424 email]'
<[3][FOI #11424 email]>
Subject: FW: Kisvasút bevétel

 

 

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány a Vál-völgyi kisvasút
működésével kapcsolatosan a jegyértékesítésből 17.879.445,- Ft összegű
bevételre tett szert 2017.07.01-2018.06.30 napjáig.

A kisvasút működésével kapcsolatosan ugyanezen időszakban felmerült
üzemeltetési költsége 26.019.962,- Ft.

A bevétel és a kiadások közötti különbséget az általa kapott adományokból
fedezi.

Általánosságban megállapítható, hogy a kis vasúti személyszállítás nem
tartozik a legnyereségesebb  ágazatokhoz.

Megtérülése csak hosszabb távon képzelhető el.

 

 

 

Üdvözlettel:

Bognár Timea

pénzügyi ügyintéző

----------------------------------------

A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány

8086 Felcsút, Fő u.176.

Mobil:06/20-489-0358

Email: [4][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address]
4. mailto:[email address]

Tisztelt Bognár Tímea!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

Tímea Bognár, Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány

1 Melléklet

 

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány a Vál-völgyi kisvasút
működésével kapcsolatosan a jegyértékesítésből 14.857.670,- Ft összegű
bevételre tett szert 2018.07.01-2019.06.30 napjáig.

A kisvasút működésével kapcsolatosan ugyanezen időszakban felmerült
üzemeltetési költsége 20.022.239,- Ft.

A bevétel és a kiadások közötti különbséget az általa kapott adományokból
fedezi.

Általánosságban megállapítható, hogy a kis vasúti személyszállítás nem
tartozik a legnyereségesebb  ágazatokhoz.

 

 

Üdvözlettel:

Bognár Timea

pénzügyi ügyintéző

----------------------------------------

A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány

8086 Felcsút, Fő u.176.

Mobil:06/20-489-0358

Email: [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Tímea Bognár, Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány

1 Melléklet

 

 

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány a Vál-völgyi kisvasút
működésével kapcsolatosan a jegyértékesítésből 12.988.470,- Ft összegű
bevételre tett szert 2019.07.01-2020.08.31 napjáig.

A kisvasút működésével kapcsolatosan ugyanezen időszakban felmerült
üzemeltetési költsége 19.295.445,- Ft.

A bevétel és a kiadások közötti különbséget az általa kapott adományokból
fedezi.

Általánosságban megállapítható, hogy a kis vasúti személyszállítás nem
tartozik a legnyereségesebb  ágazatokhoz, valamint a járvány miatt
teljesen leállt a közlekedés egy időre.

Majd lassan és fokozatosan újra indult, folyamatos és fokozott
intézkedéseket biztosítva az utasok és a személyzet egészégének
védelmében.

 

 

Üdvözlettel:

Bognár Timea

pénzügyi ügyintéző

----------------------------------------

A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány

8086 Felcsút, Fő u.176.