Vál-völgyi kisvasút

Erdélyi Katalin made this Közérdekűadat request to Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2018.07.01. és 2019.06.30. között
- hány vonat közlekedett naponta
- hány jegyet adtak el naponta
- mennyi bevétel származott a Vál-völgyi kisvasút jegyeinek értékesítéséből
- mennyibe került a Vál-völgyi kisvasút üzemeltetése (munkabérek, üzemanyag stb.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 18.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Tisztelt Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében a 2019. július 18-án benyújtott közadatigénylésemre legkésőbb 2019. augusztus 2-ig válaszolniuk kellett volna.

Kérem, szíveskedjenek törvényi kötelezettségeiknek eleget tenni, és a kért adatokat mielőbb elküldeni részemre.

Kelt: 2019. augusztus 9.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Erdélyi Katalin hozzászólt ()

Az adatgazda a korábbi - azonos témájú - adatigénylésemhez küldte a választ.
https://kimittud.atlatszo.hu/request/val...