Tisztelt Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő a Vál-völgyi kisvasúttal kapcsolatban.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre napi bontásban, hogy 2016. április 30. és 2017. január 20. között hány vonat közlekedett naponta, és hány jegyet adtak el naponta.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 24.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Tisztelt Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány!

2017. január 24-én beadott közérdekűadat-igénylésemre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében legkésőbb 15 napon belül, 2017. február 8-ig válaszolniuk kellett volna.

Kérem, szíveskedjenek jogszabályi kötelezettségüknek eleget tenni, és a kért adatokat mielőbb megküldeni részemre.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

Balogh Balázs, - Puskás Akadémia, Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány

1 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Ezúton küldöm mellékletben a jogi állásfoglalásunkat.

Üdvözlettel:

Balogh Balázs
Kommunikációs Igazgató
Mobil: +36 20 222 29 85
E-mail: balogh.balazs[1]@pfla.hu
Web: [2]www.puskasakademia.hu

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.puskasakademia.hu/

Tímea Bognár, Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány

1 Melléklet

 

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Mellékelten küldjük a 2017. január 24-i levelében kért adatokra vonatkozó
kimutatásunkat.

 

Üdvözlettel:

 

Bognár Tímea

pénzügyi ügyintéző

--------------------------------------------------------

A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány

8086 Felcsút Fő u.176.

Tel.: 06-20-489-0358

Email: [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Tisztelt Bognár Tímea!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

Tímea Bognár, Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány

1 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Mellékelten megküldjük az Ön által kért kimutatást a Vál-Völgyi
Kisvasútról a 2017.01.21-06.30 időszakra vonatkozóan.

 

Üdvözlettel:

 

Bognár Tímea

pénzügyi ügyintéző

--------------------------------------------------------

A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány

8086 Felcsút Fő u.176.

Tel.: 06-20-489-0358

Email: [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Tisztelt Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

Balogh Balázs, - Puskás Akadémia, Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány

1 Melléklet

Kedves Katalin,
továbbítom a kimutatást, amelyet korábban kmt@k[1]imittud.org címre
küldtek el kollégáim.
Üdvözlettel: 
Balogh Balázs
Kommunikációs Igazgató
Mobil: +36 20 222 29 85
E-mail: balogh.balazs[2]@pfla.hu
Web: [3]www.puskasakademia.hu
---------- Továbbított levél ----------
Feladó: Tímea Bognár <[4][email address]>
Dátum: 2017. július 31. 14:40
Tárgy: FW: Vál-Völgyi Kisvasút Kimutatás 2017.01.21-06.30.
Címzett: "Balogh Balázs, - Puskás Akadémia" <[5][email address]>

 

 

From: Tímea Bognár [mailto:[6][email address]]
Sent: Wednesday, July 12, 2017 11:49 AM
To: '[7][FOI #8437 email]'
Subject: Vál-Völgyi Kisvasút Kimutatás 2017.01.21-06.30.

 

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Mellékelten megküldjük az Ön által kért kimutatást a Vál-Völgyi
Kisvasútról a 2017.01.21-06.30 időszakra vonatkozóan.

 

Üdvözlettel:

 

Bognár Tímea

pénzügyi ügyintéző

--------------------------------------------------------

A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány

8086 Felcsút Fő u.176.

Tel.: 06-20-489-0358

Email: [8][email address]

 

References

Visible links
1. http://imittud.org/
2. mailto:[email address]
3. http://www.puskasakademia.hu/
4. mailto:[email address]
5. mailto:[email address]
6. mailto:[email address]
7. mailto:[email address]
8. mailto:[email address]