Vadvirág utca felújítása

Erdélyi Katalin made this Közérdekűadat request to Barcika Park Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Barcika Park Városüzemeltetési Nonprofit Kft. munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Barcika Park Városüzemeltetési Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2013-ban ki, és kinek a megrendelésére végezte el a kazincbarcikai Vadvirág utca nevet viselő, önkormányzati tulajdonban lévő út, valamint a belterület 166 HRSZ-ú, névtelen utca felújítását, és annak keretében pontosan milyen munkákat végeztek el (kátyúzás, felületjavítás, stb.), mekkora területen és felületen. Kérem szíveskedjen az útfelújításokkal kapcsolatos minden dokumentumot megküldeni részemre, valamint megadni a kivitelezést végző cég(ek) nevét, a munkák ellenértékének összegét, továbbá azt, hogy milyen pénzügyi forrásból valósultak meg az útfelújítások.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. november 25.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin