Vadvirág utca felújítása

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2013-ban ki, és kinek a megrendelésére végezte el a kazincbarcikai Vadvirág utca nevet viselő, önkormányzati tulajdonban lévő út, valamint a belterület 166 HRSZ-ú, névtelen utca felújítását, és annak keretében pontosan milyen munkákat végeztek el (kátyúzás, felületjavítás, stb.), mekkora területen és felületen. Kérem szíveskedjen az útfelújításokkal kapcsolatos minden dokumentumot megküldeni részemre, valamint megadni a kivitelezést végző cég(ek) nevét, a munkák ellenértékének összegét, továbbá azt, hogy milyen pénzügyi forrásból valósultak meg az útfelújítások.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. október 29.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Tisztelt Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

2013.10.29-én kelt közadatigénylésemre az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében legkésőbb 2013.11.13-ig válaszolniuk kellett volna. Szíveskedjenek törvényi kötelezettségeiket betartani, a kért adatokat mielőbb elküldeni részemre.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Máté Szabolcs hozzászólt ()

A kazincbarcikai Vadvirág utca magán tulajdonban van...

Piskóthy László, Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Asszonyom!

Mellékelten küldöm Szitka Péter Polgármester Úr válaszát az adott e-mail
címen feltet közérdekű adatkérésére.

Kazincbarcika 2013.11.25

Üdvözlettel:Dr.Piskóthy László főtanácos

Tisztelt Szitka Péter!

Köszönöm a választ.
Javaslatának megfelelően benyújtottam a Vadvirág utca felújításával kapcsolatos adatigénylést a Barcika Park Nonprofit Kft.-nek.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin