Tisztelt Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Varga Áronnal (sz. 1985, an: Lovass Katalin, lakik: 1094 Tompa u. 17/B) vagy a V-Toll Szolgáltató Bt.-vel az elmúlt 3 évben kötött szerződéseik másolatát azok mellékleteivel

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. szeptember 2.

Üdvözlettel:

Rádi Antónia

Molnár Jánosné, Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Attachments

 • Attachment

  image001.png

  2K Download

 • Attachment

  IMG 37f0e7b15315e6b91a4a27ef649800bc V.jpg

  225K Download

 • Attachment

  IMG 094972e19bc67133dd5144d6236f7866 V.jpg

  205K Download

Tisztelt Rádi Antónia!

 

dr. Ferenczi Tibor aljegyző úr megbízásából, csatoltan megküldöm fenti
tárgyú közérdekű adatigénylésére adott válaszlevelet.

 

Elnézését kérem, elektronikus probléma miatt csak jpg. formátumban tudom
továbbítani az iratot.

 

 

Tisztelettel

 

Molnár Jánosné

asszisztens

Jogi Főosztály

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal

1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

        [1]cid:[email protected]

 

+36/1 872 9232

[email address]

 

 

 

 

References

Visible links

Tisztelt Molnár Jánosné!

köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Rádi Antónia