V. Óbudai Forraltbor fesztivál engedélyei

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Óbuda Fő terén január 25-26-ig fesztivált tartottak, ahogy az eseményt hirdették:

"2020. január 25-26 között V. alkalommal, az eddigi évek hatalmas sikerére való tekintettel, megrendezésre kerül a Forralt Bor Fesztivál- és Kézműves Ünnep, az év első gasztronómiai összejövetele Óbudán, az idei V. év tiszteletére Óbuda Patinás Főterén, az Óbudai Adventi Vásár helyszínén!"

Érdeklődni szeretnék, hogy
1. korábban mikor és hol szervezték meg ezeket a fesztiválokat?
2. Amennyiben nem a III. kerületben szervezték, és nem a Fő téren, miért nem a régi helyszínen szervezték?
3. Ki (milyen cég) volt a fesztivál szervezője?
4. A fesztivál szervezője kért-e, és kapott-e, illetve mikor és mennyiért közterület használatot az Óbudai Fő térre. Kérem, hogy az döntésekről szóló határozatokat és engedélyeket a válaszukhoz csatolják be. Ki engedélyezte a rendezvényt?
5. Rendelkezett-e a fesztivál a Katasztrófavédelemtől engedéllyel? Illetve kérem, hogy az összes szakhatósági engedélyt a rendezvénytartás kapcsán válaszukhoz mellékeljék.
6. A Rendezvényen megjelent kereskedők mennyiért kaptak megjelenési lehetőséget. Hány kereskedővel történt szerződés?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. február 6.

Üdvözlettel:

Horváth Anna

Páhn Bernadett Mária, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Horváth Anna!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom.

Korábban mikor és hol szervezték meg ezeket a fesztiválokat?
Nincs információnk arra vonatkozóan, hogy korábban mikor és hol szervezték meg ezeket a fesztiválokat.

Amennyiben nem a III. kerületben szervezték, és nem a Fő téren, miért nem a régi helyszínen szervezték?
Nincs információnk arra vonatkozóan, hogy miért nem a régi helyszínen szervezték ezeket a fesztiválokat. Az eljárás során ilyen adatokat nem volt szükséges megadni.

Ki (milyen cég) volt a fesztivál szervezője? A fesztivál szervezője kért-e, és kapott-e, illetve mikor és mennyiért közterület használatot az Óbudai Fő térre. Kérem, hogy az döntésekről szóló határozatokat és engedélyeket a válaszukhoz csatolják be. Ki engedélyezte a rendezvényt?
Az erről szóló határozatot a mellékletként csatoltuk.

Rendelkezett-e a fesztivál a Katasztrófavédelemtől engedéllyel? Illetve kérem, hogy az összes szakhatósági engedélyt a rendezvénytartás kapcsán válaszukhoz mellékeljék.
Nem volt jegyzői rendezvénytartási engedélyezési eljárás, így a Katasztrófavédelem sem járt el.

A Rendezvényen megjelent kereskedők mennyiért kaptak megjelenési lehetőséget. Hány kereskedővel történt szerződés?
Az eljárás során ilyen adatokat nem volt szükséges megadni, nem rendelkezünk információval.

Üdvözlettel:
Páhn Bernadett Mária
Szervezési Osztály
Csoportvezető
Budapest Főváros III. kerületi Polgármesteri Hivatal
tel: 437-85-25
fax:437-89-96