V. kerületi ingatlanra megkötött szerződés kiadása

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Budapest V. kerület 24456/2 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatban 2010. január 1. és 2017. szeptember 11. között megkötött szerződéseket és azok mellékleteit!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. szeptember 12.

Üdvözlettel:

Csikász Brigitta
Átlátszó szerkesztősége

Info, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Ügyfelünk!

Ügyfélszolgálatunkhoz küldött megkeresését köszönjük. Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük.

Üdvözlettel:

MNV Ügyfélszolgálat

[Leírás: Leírás: cid:[email protected]]

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Budapest 1133, Pozsonyi út. 56.
Telefon: (06 1) 237 4190
Fax: (06 1) 237 4191
E-mail: [Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. request email]<mailto:[Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. request email]>
Ezt az értesítést levelező rendszerünk automatikusan küldte ki Önnek. Kérjük, ne válaszoljon rá!

Ez az üzenet bizalmas információkat tartalmaz, kizárólag a
megnevezett címzettek ismerhetik meg a tartalmát! Az MNV Zrt nem
vállal felelősséget az üzenet tartalmáért. Amennyiben nem Ön a
címzett, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen bennünket és törölje az
üzenetet !

Confidentiality notice: the content of this message is confidential! It is
intended only for the use of the named recepient. MNV Zrt. does not
accept legal responsibility for the contents of this message. If you are
not an intended recepient, please notify us immediately and delete this
document !

Info, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

2 Attachments

Tisztelt Címzett!

 

A csatolt megkeresésére hivatkozással, mellékelten megküldjük az MNV Zrt.
válaszát.

 

Tisztelettel:

 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

 

[1]Leírás: cid:[email protected]

1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

Postacím: 1399 Budapest, Pf.: 708

Telefon: +36 1237-4400

E-mail: [2][Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. request email]

Web: mnv.hu

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Info, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Címzett!

 

Az alábbi adatigénylése vonatkozásában tájékoztatjuk, hogy a kért iratok a
rendelkezésünkre állnak, azokba előzetes időpont egyeztetést követően
betekintést biztosítunk az MNV Zrt. székházában (1133 Budapest, Pozsonyi
út 56.).

 

A betekintésre biztosított iratok terjedelme terjedelmes, több mint  kettő
ezer oldal, nagyságrendileg 4,5 GB-nyi adat, így ezt figyelembe véve
javasoljuk a betekintéssel kapcsolatos időpont egyeztetését.

 

Időpontot dr. Hódosi Anikó compliance menedzserrel tud egyeztetni a
[1][email address] e-mail címen vagy hétfőtől-csütörtökig 08:10-17:00
óra között, illetőleg pénteken 08:10-14:30 óra között a +36 1 237
4400/2842 telefonszámon.

 

 

Tisztelettel:

 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

 

[2]cid:[email protected]

1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

Postacím: 1399 Budapest, Pf.: 708

Telefon: +36 1237-4400

E-mail: [3][Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. request email]

Web: mnv.hu

   

 

 

idézett részek megjelenítése

Info, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

3 Attachments

Tisztelt Címzett!

 

Az alábbi megkeresésére hivatkozással, mellékelten megküldjük az MNV Zrt.
válaszát.

 

Tisztelettel:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

 

[1]Leírás: cid:[email protected]

1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

Postacím: 1399 Budapest, Pf.: 708

Telefon: +36 1237-4400

E-mail: [2][Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. request email]

Web: mnv.hu

   

 

 

 

From: Info
Sent: Thursday, October 12, 2017 11:54 AM
To: '[FOI #9760 email]'
Subject: Közérdekű adat igénylés - V. kerületi ingatlanra megkötött
szerződés kiadása

 

Tisztelt Címzett!

 

Az alábbi adatigénylése vonatkozásában tájékoztatjuk, hogy a kért iratok a
rendelkezésünkre állnak, azokba előzetes időpont egyeztetést követően
betekintést biztosítunk az MNV Zrt. székházában (1133 Budapest, Pozsonyi
út 56.).

 

A betekintésre biztosított iratok terjedelme terjedelmes, több mint  kettő
ezer oldal, nagyságrendileg 4,5 GB-nyi adat, így ezt figyelembe véve
javasoljuk a betekintéssel kapcsolatos időpont egyeztetését.

 

Időpontot dr. Hódosi Anikó compliance menedzserrel tud egyeztetni a
[3][email address] e-mail címen vagy hétfőtől-csütörtökig 08:10-17:00
óra között, illetőleg pénteken 08:10-14:30 óra között a +36 1 237
4400/2842 telefonszámon.

 

 

Tisztelettel:

 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

 

[4]cid:[email protected]

1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

Postacím: 1399 Budapest, Pf.: 708

Telefon: +36 1237-4400

E-mail: [5][Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. request email]

Web: mnv.hu

   

 

 

idézett részek megjelenítése

Keresztúri Andor hozzászólt ()

Sehol sincs akkora svindli, mint a SOTE HÖK-ben, ahol még mindig Budai Marcell mozgatja a szálakat, s aki passzív jogviszonnyal elnök és szenátor maradt. Szóltak az egyetemnek:
https://kimittud.atlatszo.hu/request/kul...

És a csatolmány: https://drive.google.com/file/d/1zSKRuYz...

Info, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

2 Attachments

Tisztelt Címzett!

 

Az alábbi megkeresésére hivatkozással, mellékelten megküldjük az MNV Zrt.
válaszát. A levél melléklete egy DVD adathordozó, annak továbbítása
érdekében kérjük, hogy adja meg postai elérhetőségét.

 

Tisztelettel:

 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

 

[1]Leírás: cid:[email protected]

1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

Postacím: 1399 Budapest, Pf.: 708

Telefon: +36 1237-4400

E-mail: [2][Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. request email]

Web: mnv.hu

 

 

idézett részek megjelenítése