Tisztelt MVM Paksi Atomerőmű Zrt. !

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Paksi Atomerőműben 2003-ban történt üzemzavar következményeinek elhárításával kapcsolatos valamennyi költség - beleértve a sérült fűtőelemek Oroszországba szállítását - tételes listáját, ami tartalmazza a szerződések tárgyát és összegét, a szerződéses partnerek nevét, és a szerződéskötések dátumát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. augusztus 15.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

atomeromu, MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Hivatkozva az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére 2014. 08.15.-én
elektronikus úton benyújtott, „Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban
megküldeni részemre a Paksi Atomerőműben 2003-ban történt üzemzavar
következményeinek elhárításával kapcsolatos valamennyi költség – beleértve
a sérült fűtőelemek Oroszországba szállítását – tételes listáját, ami
tartalmazza a szerződések tárgyát és összegét, a szerződéses partnerek
nevét és a szerződéskötések dátumát” tárgyú adatigénylésére, a jogszabályi
előírásoknak megfelelően ezúton értesítjük, hogy az adatigénylésében kért
adatok minősített adatnak minősülnek, ezért azok vonatkozásában a teljes
körű adatszolgáltatást az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nek nem áll módjában
teljesíteni.

 

Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét.

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatás megtagadásával összefüggésben 30
napon belül bírósághoz fordulhat.

 

Üdvözlettel:

 

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

 

idézett részek megjelenítése

Kovács Antal dr., MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

2 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Hivatkozva az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére 2014. 08.15.-én
elektronikus úton benyújtott, „Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban
megküldeni részemre a Paksi Atomerőműben 2003-ban történt üzemzavar
következményeinek elhárításával kapcsolatos valamennyi költség – beleértve
a sérült fűtőelemek Oroszországba szállítását – tételes listáját, ami
tartalmazza a szerződések tárgyát és összegét, a szerződéses partnerek
nevét és a szerződéskötések dátumát” tárgyú adatigénylésére, mellékelten
küldjük a költségek tételes listáját tartalmazó táblázatot. A táblázat,
kérésének megfelelően, tartalmazza a szerződések tárgyát és összegét, a
szerződéses partnerek nevét és a szerződéskötések dátumát.

 

A táblázatban megadott összegekkel kapcsolatban jelezzük, hogy azok nem a
szerződésekben szereplő összegek (amely több esetben keretösszeg), hanem
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által a szerződéses keretösszegből ténylegesen
lehívott összegek (költségek). Továbbá, amint arra az Ön részére 2014. 08.
22-én küldött, adatszolgáltatást megtagadó értesítésünkben már felhívtuk a
figyelmét, az adatigénylésében kért adatok minősített adatot is érintenek,
ezért a táblázat erre vonatkozó adatokat nem tartalmaz.

 

Mivel a táblázat egy hosszú, 2003. és 2014. közötti időszakra vonatkozik,
az adatszolgáltatás értelmezésének elősegítése érdekében mellékelünk egy
rövid műszaki összefoglalót, amelyből látható, hogy a költségek milyen
tevékenységekkel összefüggésben merültek fel.

 

Üdvözlettel,

MVM Paksi Atomerőmű Zrt: