Üzemidő hosszabbítás környezetvédelmi engedély módosítás

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt MVM Paksi Atomerőmű Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Pécsi Járási Hivatalhoz benyújtott üzemidő hosszabbítás környezetvédelmi engedély módosítási eljáráshoz csatolt dokumentáció kapcsán az alábbiakat:
1. Miért van szükség a megjelölt telephelyen szükségáramforrás működtetésére?
2. Milyen típusú berendezés működtetését tervezik a megjelölt területen?
3. Szükségáramforrás működtetéséhez miért van szükség levegővédelmi működési engedélyhez?
4. Milyen esetekben és milyen rendszerességgel van szükség a szükségáramforrás működtetésére?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 14.

Üdvözlettel:
Mátyás Eszter
Energiaklub

atomeromu, MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Tisztelt Mátyás Eszter!

Hivatkozással az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-hez megküldött alábbi közérdekű
adatigénylésére az abban foglalt kérdésekre ezúton válaszolunk.

 

1. Miért van szükség a megjelölt telephelyen szükségáramforrás
működtetésére?

A Paksi Atomerőművet jogszabályi előírások alapján a vészhelyzet kezelés
és a baleset-elhárítási funkciók folyamatos fenntartása mellett lehet
üzemeltetni. Ennek biztosítása céljából a Paksi Atomerőmű létesítésekor
egy védett objektum, az ún. Védett Vezetési Pont létesült. A Védett
Vezetési Pont épülete és annak a vészhelyzet kezelésben, baleset
elhárításban érintett rendszereinek üzemét azok létesítése óta tartalék
energiaellátó rendszer biztosítja. A tartalék energiaellátó rendszer
dízel-aggregátor berendezését annak életkora miatt a Védett Vezetési Pont
rekonstrukciója keretében az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. lecserélte. Az új
dízel aggregátor telepítése miatt környezetvédelmi engedélyezési eljárás
lefolytatására volt szükség.

 

2. Milyen típusú berendezés működtetését tervezik a megjelölt területen?

A rekonstrukció során új dízel-aggregátor berendezés került telepítésre.

 

A Baranya Megyei Kormányhivatal a 370-58/2018. ügyiratszámú határozatában
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. környezetvédelmi engedélyét módosította, a
helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítéséhez
levegőtisztaság-védelmi előírást tett. A dízel-aggregátor berendezése
telepítése megtörtént. Jelenleg - a környezetvédelmi engedély
módosításának keretében - a pontforrás működésének engedélyeztetése van
folyamatban.

 

3. Szükségáramforrás működtetéséhez miért van szükség levegővédelmi
működési engedélyhez?

A tartalék energiaellátó rendszert helyhez kötött dízel-aggregátor
berendezés biztosítja, melynek teljes névleges bemenő hőteljesítménye 162
kW[th], és mivel ezzel légszennyező pontforrás létesült, az
53/2017.(X.18.) FM rendelet alapján az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. létesítési
és működési engedélyt kért a környezetvédelmi hatóságtól.

 

4. Milyen esetekben és milyen rendszerességgel van szükség a
szükségáramforrás működtetésére?

Vészhelyzet elhárítás és baleseti helyzetben akkor van szükség a tartalék
energiaellátó rendszerre, amikor a Védett Vezetési Pont hálózati villamos
energia ellátása a normál üzemi betáplálásról már nem biztosítható. Ezen
esetben a dízel-aggregátor berendezés üzemideje korlátlan.

 

Ahhoz, hogy a telepítésre került tartalék energiaellátó rendszer
rendelkezésre állása - a gépkönyvi előírásoknak megfelelően - biztosított
legyen, a dízel-aggregátor berendezést havonta fél óra időtartamban
szükséges működtetni, járatni.

 

Üdvözlettel:

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

 

Feladó: Mátyás Eszter <[1][FOI #12475 email]>
Dátum: 2019. március 14. 15:20:32 CET
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések MVM Paksi Atomerőmű
Zrt.adatgazdánál" <[2][MVM Paksi Atomerőmű Zrt. request email]>
Tárgy: Közérdekűadat
Közérdekű adat igénylés - Üzemidő hosszabbítás környezetvédelmi engedély
módosítás

Tisztelt MVM Paksi Atomerőmű Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Pécsi
Járási Hivatalhoz benyújtott üzemidő hosszabbítás környezetvédelmi
engedély módosítási eljáráshoz csatolt dokumentáció kapcsán az
alábbiakat:
1. Miért van szükség a megjelölt telephelyen szükségáramforrás
működtetésére?
2. Milyen típusú berendezés működtetését tervezik a megjelölt területen?
3. Szükségáramforrás működtetéséhez miért van szükség levegővédelmi
működési engedélyhez?
4. Milyen esetekben és milyen rendszerességgel van szükség a
szükségáramforrás működtetésére?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a [3]kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse
fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 14.

Üdvözlettel:
Mátyás Eszter
Energiaklub

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[4][FOI #12475 email]

Ha a(z) MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nem a(z) [5][MVM Paksi Atomerőmű Zrt. request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja
ezt meg nekünk:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra ([8]kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök
közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

 

idézett részek megjelenítése