Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram "Út az érettségihez" alprogram

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Emberi Erőforrás Támogatáskezelő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2013. évben az Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram "Út az érettségihez" alprogram tekintetében az alábbi adatokat: pályázatonként a nyertes pályázók neve és az általuk elnyert pályázati összeg, valamint pályázatonként az elutasított pályázók neve, illetve az elutasítás
oka.

Szeretném tájékoztatni, hogy mivel az intézmény honlapján (www.emet.gov.hu) megtekinthető az Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram "Út az érettségihez" alprogramhoz kapcsolódó közvetlen e-mail és telefonos elérhetőség, ezért a gyorsabb ügyintézés érdekében a honlapon található közvetlen elérhetőségekre ([email address]) is elküldtem levelem.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. március 28.

Üdvözlettel:

Török B. Csilla

Info (EMET), Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Tisztelt Levélíró!

 

Szeretnénk tájékoztatni, hogy az [1][Emberi Erőforrás Támogatáskezelő request email] e-mail cím az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő Főigazgatóságának központi e-mail elérhetősége.
Az intézmény honlapján ([2]www.emet.gov.hu) megtekinthető az egyes szakmai
programokhoz kapcsolódó közvetlen e-mail és telefonos elérhetőség. Kérjük,
hogy szakmai programok vonatkozásában a továbbiakban a gyorsabb ügyintézés
érdekében a honlapon található közvetlen elérhetőségekre írni
szíveskedjen.

 

Köszönettel:

 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Info (EMET)!

Adatigénylésemben megelőztem előző -vélelmezem automata- válaszukban írtakat, ám Önöktől választ sem ezen a fórumon, sem az Önök által is javasolt közvetlen elérhetőségen sem kaptam!

Üdvözlettel:

Török B. Csilla

Info (EMET), Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Tisztelt Levélíró!

 

Szeretnénk tájékoztatni, hogy az [1][Emberi Erőforrás Támogatáskezelő request email] e-mail cím az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő Főigazgatóságának központi e-mail elérhetősége.
Az intézmény honlapján ([2]www.emet.gov.hu) megtekinthető az egyes szakmai
programokhoz kapcsolódó közvetlen e-mail és telefonos elérhetőség. Kérjük,
hogy szakmai programok vonatkozásában a továbbiakban a gyorsabb ügyintézés
érdekében a honlapon található közvetlen elérhetőségekre írni
szíveskedjen.

 

Köszönettel:

 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 

idézett részek megjelenítése

Info (EMET), Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Tisztelt Török B. Csilla!

Kérem, küldje el, hogy milyen pályázat kapcsán kereste meg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt, és ahogy megkaptam a választ, továbbítom a közvetlen kollégának!
Válaszát várom!

Üdvözlettel:
Sánta Eszter Kata

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Emberi Erőforrás Támogatáskezelő!

Tisztelt Sánta Eszter Kata!

Bemásolom Önöknek 2014.március 28-án írt levelem, amely a válaszukhoz szükséges minden információt tartalmazott!!

"Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2013. évben az Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram "Út az érettségihez" alprogram tekintetében az alábbi adatokat:
pályázatonként a nyertes pályázók neve és az általuk elnyert pályázati összeg, valamint pályázatonként az elutasított pályázók neve, illetve az elutasítás oka.

Szeretném tájékoztatni, hogy mivel az intézmény honlapján(www.emet.gov.hu) megtekinthető az Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram "Út az érettségihez" alprogramhoz kapcsolódó közvetlen e-mail és telefonos elérhetőség, ezért a gyorsabb ügyintézés érdekében a honlapon található közvetlen elérhetőségekre ([email address]) is elküldtem levelem."

Érdemi gyüttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. április 25.

Üdvözlettel:

Török B. Csilla

Info (EMET), Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Tisztelt Levélíró!

 

Szeretnénk tájékoztatni, hogy az [1][Emberi Erőforrás Támogatáskezelő request email] e-mail cím az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő Főigazgatóságának központi e-mail elérhetősége.
Az intézmény honlapján ([2]www.emet.gov.hu) megtekinthető az egyes szakmai
programokhoz kapcsolódó közvetlen e-mail és telefonos elérhetőség. Kérjük,
hogy szakmai programok vonatkozásában a továbbiakban a gyorsabb ügyintézés
érdekében a honlapon található közvetlen elérhetőségekre írni
szíveskedjen.

 

Köszönettel:

 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 

idézett részek megjelenítése

Info (EMET), Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Továbbítottam üzenetét az illetékes osztályvezetőnek.
Üdvözlettel, Sánta Eszter

idézett részek megjelenítése

Útravaló-MACIKA (EMET), Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

2 Melléklet

 

 

[1]cid:[email protected]

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 

 

Tisztelt Török-Borbás Csilla!

 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz 2014. március hó 28. napján
elektronikusan küldött levelében adatszolgáltatást kér az Útravaló- MACIKA
Ösztöndíjprogram esélyteremtő Út az érettségihez alprogram 2013/2014. évi
pályázati fordulójának nyertes és elutasított pályázatai vonatkozásában. A
Támogatáskezelő  2014. április 14-én a [2][email address] email címre
megküldte a kért adatszolgáltatást alábbi tartalommal, illetve a csatolt
melléklettel.

 

Az Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram Út az érettségi alprogramjának
pályázói olyan közoktatási intézmények, melyek az intézményükben tanuló
diákok és az őket mentoráló pedagógusok vonatkozásában nyújtanak be
pályázatokat. A csatolt táblázat tartalmazza a pályázó intézmények kapcsán
az Ön által kért adatokat.

 

Jelzem egyúttal, hogy a pályázatban nevesített, végső kedvezményezett
diákok és mentorok adatai személyes adatnak minősülnek, és a vonatkozó
szabályozás szerint személyes adatot csak akkor lehet közzétenni, illetve
kérelemre megismerhetővé tenni, ha az adott személyes adatot törvény –
közérdekből – nyilvános adattá nyilvánítja. A költségvetési támogatási
konstrukciók esetében kezelt személyes adatok főszabály szerint
közérdekből nyilvános adatnak minősülnek annak okán, hogy a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
ezeket annak nyilvánítja.

 

Fontos megjegyezni azonban, hogy a pályázati úton nyújtott költségvetési
támogatásoktól eltérően az Útravaló Ösztöndíjprogramból nyújtott
támogatások – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm.
rendelet 4. § l) alpontjának értelmében – nem tartoznak a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény hatálya alá.

 

Fentiekre tekintettel az Útravaló Ösztöndíjprogram ösztöndíjasainak
személyes adatait a Támogatáskezelő nem hozhatja nyilvánosságra, kérelemre
sem adhatja ki.

 

Tisztelettel

 

Lengyelné Nagy Csilla

igazgató

 

From: Török-Borbás Csilla [[3]mailto:[email address]]
Sent: Friday, March 28, 2014 11:03 PM
To: Útravaló-MACIKA (EMET)
Subject: Adatszolgáltatás kérése az Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram "Út
az érettségihez" alprogram tekintetében

 

Tisztelt Emberi Erőforrás Támogatáskezelő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2013.
évben az Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram "Út az érettségihez" alprogram
tekintetében az alábbi adatokat: pályázatonként a nyertes pályázók neve és
az általuk elnyert pályázati összeg, valamint pályázatonként az
elutasított pályázók neve, illetve az elutasítás

oka.

 

Szeretném tájékoztatni, hogy mivel az intézmény honlapján
([4]www.emet.gov.hu) megtekinthető az Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram "Út
az érettségihez" alprogramhoz kapcsolódó közvetlen e-mail és telefonos
elérhetőség, ezért a gyorsabb ügyintézés érdekében a honlapon található
közvetlen elérhetőségekre ([5][email address]) is elküldtem
levelem.

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

 

 

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés
költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy
előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért
iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor.
Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen
dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a
szkennelés költségét.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2014. március 28.

 

Üdvözlettel:

 

Török B. Csilla

idézett részek megjelenítése