Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Timár Gellért, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Útfelújításokra költött pénz 2019-ben

We're waiting for Timár Gellért to read a recent response and update the status.

Tisztelt Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a 2019-ben útfelújításokra költött pénz mennyiségét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. április 14.

Üdvözlettel:

Timár Gellért

István Margit dr., Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Kedves Tímár Gellért!

 

2020. április 14-én érkezett 2019. évben útfelújításokra költött pénz
mennyisége tárgyú közérdekű adatkérésére válaszolva mellékelten küldöm
Aljegyző úr által aláírt tájékoztatást.

 

üdvözlettel:

 

 

dr. István Margit

jogi referens

 

Budapest Főváros XIV. Kerület

Zuglói Polgármesteri Hivatal

1145 Budapest, Pétervárad u. 2-4. 

Tel: +36 1 8729-373

E-mail: [1][email address]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Timár Gellért, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.