Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kánya Máté, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Angyalföld állomás utasszám adatait a 2021-es menetrendi évre vonatkozóan, amennyiben lehetséges a le-és felszálló utasszámok adatait, havi lebontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. november 13.

Üdvözlettel:
Kánya Máté

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Társaságunkhoz 2022.11.13. napján, elektronikus úton érkezett
közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Az alábbi táblázat tartalmazza az Angyalföld állomás induló és érkező
utasfő adatait:

 

Utasfő
induló és
érkező 2021. év
Állomás,
megálló Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
Angyalföld 5 023 4 996 4 291 4 207 5 849 7 196 6 576 7 181 7 489 7 808 7 149 5 675 73 440

 

 

Kérjük vegye figyelembe, hogy az adatok tartalmazzák mindazon utasokat,
akik az adott évben vásárolt belföldi jegyük, bérletük viszonylata alapján
az érintett állomásról indultak vagy oda érkeztek.

A táblázat nem tartalmazzák azon utasokat, akik:

• nemzetközi utasok;
• Budapesten belüli utazásukhoz Budapest-bérletet használtak;
• jogszabály alapján díjmentesen utaznak (65 év felettiek, 6 év
alattiak, határon túli magyarok);
• nem gépi kiállítású, vagy viszonylatmegjelölést nem tartalmazó jeggyel
utaznak;
• START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utaznak;
• vasutasok, egyéb díjmentes utasok (pl.: hatósági személyek).

 

Üdvözlettel,

MÁV-START Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kánya Máté, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.