Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy melyek a legforgalmasabb busz-, metró-, troli- és villamosvonalak Budapesten, illetve hogy hányan is utaznak ezeken a vonalakon átlagosan havonta. Továbbá érdekelne, hogy milyen módon mérik az utasok számát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. október 15.

Üdvözlettel:

Szála Enikő

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting our customer service!

We inform you that your letter has arrived to which we will reply in case
of a data of public interest claim within the time-limit provided by the
Act CXII of 2011 on Informational Self-determination and Freedom of
Information, in other cases, not later than 30 days.

We are asking for your kind patience until we send our answer.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

-----
Ez az üzenet a Websense Hosted Email Security rendszer biztonsági
ellenőrzése után került továbbításra.

This email was scanned by Websense Hosted Email Security system due to
security reasons.
-----

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0027742/2014 

Szála Enikő

[FOI #3263 email]

 

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

 

Tisztelt Szála Enikő!  

 

 

Társaságunkhoz 2014. október 15-én érkezett közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk.

 

A BKK Zrt. az egyes vonalak utasforgalmát folyamatosan figyelemmel kíséri.
Az utasszámlálás az autóbusz- és trolibusz-járatokon a járművek egy
részébe beépített mérőberendezések segítségével, a kötöttpályás vonalakon
pedig manuális módszerrel történik. A felvételek – a rendelkezésre álló
mérőkapacitás által meghatározott módon – a kötöttpályás vonalakon
esetenként jellemzően 1 napig, az autóbusz- és trolibusz-járatokon pedig 1
hétig tartanak. Havonkénti, viszonylatonkénti adatokkal nem rendelkezünk.

 

A legforgalmasabb vonalak tanítási napokon mért felszálló utasszámai:

 

Viszonylat Felszálló utas/
hétköznap
5   autóbusz 48 500           
7   autóbusz 58 000           
7 E autóbusz 21 000           
9   autóbusz 65 000           
107   autóbusz 42 000           
151   autóbusz 44 000           
1   villamos 99 000           
1 A villamos 52 000           
4   villamos 210 000           
6   villamos 210 000           
47   villamos 55 000           
49   villamos 30 000           
50   villamos 56 000           
61   villamos 90 000            
75   trolibusz 29 000           
76   trolibusz 28 000           
80 A trolibusz 31 000           
81   trolibusz 25 000           
M 1 metró 75 000           
M 2 metró 345 000            
M 3 metró 500 000           
M 4 metró 200 000           
H 5 HÉV 87 000           
H 6 HÉV 24 000           
H 7 HÉV 46 000           
H 8-9 HÉV 33 000           

 

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Budapest, 2014. október 18.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

-----
Ez az üzenet a Websense Hosted Email Security rendszer biztonsági
ellenőrzése után került továbbításra.

This email was scanned by Websense Hosted Email Security system due to
security reasons.
-----

Tisztelt BKK!

Köszönöm szépen a részletes választ.

Üdvözlettel:

Szála Enikő