Utasítás és kapcsolódó adatok kérése

Tóth Balázs made this Közérdekűadat request to Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre azt az utasítást, amellyel a polgármester az összes önkormányzati fenntartású óvodában és bölcsődében saját tájékoztatása szerint betiltotta a Meseország mindenkié című könyvet.

Kérem, hogy küldjék meg ezen utasítással kapcsolatban az alábbi adatokat is:
a) Azon személy vagy személyek nevét, aki vagy akik az utasítás előkészítésében, megfogalmazásában, jóváhagyásában vagy annak meghozatalában bármilyen módon részt vettek vagy közreműködtek, a közreműködés módjának névhez kötött pontos megjelölésével együtt.
b) Azon intézmények listáját, amelyeknek az utasítást megküldték, az utasítás elküldését igazoló dokumentumok másolatával együtt.

Felhívom figyelmüket, hogy az Infotv. 26. § (2) bekezdése alapján közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, így mindazok neve közérdekből nyilvános, akik a polgármesteri utasítás meghozatalában közreműködtek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. október 8.

Üdvözlettel:

Tóth Balázs